herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Pomóż w opracowaniu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwają prace nad opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej.

Dokument ma za zadanie ułatwić sięganie po środki zewnętrzne wszystkim samorządom Powiatu Dzierżoniowskiego oraz nakreślić kierunki rozwoju dla naszego regionu. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które mają przyczynić się do przygotowania najważniejszych założeń strategii.

Dlatego też zachęcamy mieszkańców powiatu do wypełniania ankiet dotyczących gmin, które zamieszkują. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić elektronicznie w zaledwie kilka minut.

Wyniki ankiety odzwierciedlą rzeczywiste potrzeby lokalnej społeczności i przyczynią się do wypracowania celów strategii.

Ankiety dotyczące poszczególnych gmin:
Ankieta dla mieszkańców Dzierżoniowa
Ankieta dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów
Ankieta dla mieszkańców Bielawy
Ankieta dla mieszkańców Pieszyc
Ankieta dla mieszkańców Łagiewnik
Ankieta dla mieszkańców Niemczy
Ankieta dla mieszkańców Piławy Górnej
Ankieta dla NGO
Ankieta dla przedsiębiorców.