herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ponownie o ortopedii

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 27 października kontynuowana była sesja nadzwyczajna przerwana 1 października. Jej celem było przyjęcie stanowiska w sprawie likwidacji oddziału ortopedycznego.

Na początku spotkania przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal poinformował, że radni otrzymali pisemną odpowiedź prezesa szpitala Macieja Smolarza na zadane podczas sesji nadzwyczajnej pytania oraz, że wiceprzewodniczący Wacław Dziendziel rejestruje radnych i gości chcących zabrać głos w dyskusji.

Powiadomił również, że 9 października grupa radnych ponownie złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie stanu finansowego szpitala, a on podjął decyzję, że nie będzie zwoływał kolejnej sesji nadzwyczajnej, kiedy pierwsza sesja w tej samej sprawie została przerwana.

Przewodniczący Rady zaproponował jednak, by za zgodą wnioskodawców poszerzyć porządek rozpoczętej właśnie sesji o punkty z drugiego wniosku o sesję nadzwyczajną. Dotyczyły one m.in. informacji prezesa szpitala nt.:
– sprawozdania z wyników kontroli NIK w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie w 2014r. w związku z proponowaną likwidacją oddziału ortopedyczno-urazowego,
– aktualnie przeprowadzanych remontów
– oraz wizji rozwoju szpitala na najbliższe lata.

Wnioskodawcy nie wyrazili zgody na poszerzenie porządku obrad trwającej sesji. W tym czasie grupa 10 radnych złożyła wniosek formalny, by przewodniczący nie prowadził obecnej sesji. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

W tej sytuacji przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie likwidacji oddziału ortopedycznego. Za jego przyjęciem było 10 radnych, 12 było przeciwnych.

W związku z tym, że nikt nie zapisał się na listę mówców, a porządek obrad był wyczerpany – przewodniczący zakończył obrady sesji nadzwyczajnej.
Po sesji trwała rozmowa na temat zamknięcia oddziału ortopedycznego.

Czytaj też: „Niepodjęcie tej trudnej decyzji byłoby nieodpowiedzialne”

sesja3

sesja2