herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Niepodjęcie tej trudnej decyzji byłoby nieodpowiedzialne”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Z dniem 1 listopada w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie zostanie zamknięty oddział ortopedyczny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Oświadczenie Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

Zgadzamy się ze stanowiskiem, że oddział ortopedyczny jest bardzo potrzebny w naszym szpitalu i chętnie podpisalibyśmy się pod opinią radnych w jego obronie. My jednak, podobnie jak prezes szpitala, odpowiadamy za wyniki całej placówki.
Ta perspektywa wymaga od nas szczegółowej analizy sytuacji szpitala i w przypadku zagrożeń – podejmowania odpowiednich decyzji.

Sprawa przynoszącego co roku straty oddziału ortopedycznego jest właśnie takim zagrożeniem, dlatego była przedmiotem wielu naszych rozmów i analiz. Po sesjach 29 września i 1 października ponownie weryfikowaliśmy swoje poglądy, a biorąc pod uwagę społeczny aspekt sprawy, rozważaliśmy też możliwość pomocy.

Niestety, przy bardzo niskim kontrakcie z NFZ i braku możliwości jego zwiększenia nie da się utrzymać ortopedii.
Niepodjęcie tej trudnej decyzji byłoby nieodpowiedzialne, a w efekcie działałoby na szkodę szpitala, którego głównym celem jest realizowanie świadczeń na podstawowych oddziałach szpitalnych, jak: interna, chirurgia, ginekologia z położnictwem i neonatologia z pediatrią.
Ortopedia to dodatkowy oddział (powołany przez poprzedniego prezesa w 2012 roku), który mógłby nadal realizować swoje usługi, gdyby za nie wystarczająco płacił główny płatnik, jakim jest NFZ.

Również nasze jednorazowe wsparcie nie rozwiązałoby problemu, a jedynie odsunęłoby go w czasie – o stałym finansowaniu działaności medycznej z budżetu powiatu nie może być mowy.

Chcemy przypomnieć, że zadaniem prezesa Macieja Smolarza powołanego na to stanowisko w maju br. jest poprawa sytuacji finansowej spółki. Zadanie to jest szczególnie istotne w kontekście ostatnich doniesień medialnych o innych szpitalach powiatowych na Dolnym Śląsku, np. w Oleśnicy czy Trzebnicy, które popadają w długi.
Nie chcemy dzielić ich losu. Powiat dzierżoniowski już raz przejął gigantyczny dług szpitala. Do spłaty zostało nam jeszcze prawie 7 mln zł kredytu zaciągniętego na pomoc szpitalowi.

Decyzja prezesa szpitala o zamknięciu oddziału była nieunikniona. W wyniku negocjacji z NFZ udało się jednak pozostawić w szpitalu środki z ortopedii, co pozwala na to, by 75% usług wykonywanych do tej pory na ortopedii było realizowanych nadal, ale na oddziale chirurgicznym.
Rozwiązanie to gwarantuje stabilność finansową całej placówce, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo medyczne pacjentów.

Czytaj też informację nt. zamknięcia oddziału ortopedycznego

Zobacz rozmową ze starostą nt. zamknięcia oddziału ortopedycznego