herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Bezrobocie spada

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mamy najniższą od 2008 roku liczbę osób pozostających bez pracy w naszym powiecie – taką informację otrzymali radni powiatowi podczas sesji 27 października poświęconej problemom bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Główny temat sesji omówiła Monika Zawilak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Na początku przedstawiła formy aktywizacji bezrobotnych stosowane przez PUP, skupiając się głównie na tych nowych, dla osób do 30. roku życia, jak: bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe czy bony na zasiedlenie.

Następnie zaprezentowała dane dotyczące bezrobocia.
– Obecnie liczba bezrobotnych w naszym powiecie wynosi blisko 3,5 tys. osób i jest najniższa od 2008 roku, kiedy wynosiła 7,2 tys. osób. Wiąże się to z ożywieniem na rynku pracy – mamy więcej ofert i są one jakościowo lepsze – mówiła Monika Zawilak. – Również największy odpływ bezrobotnych mamy z tytułu podjęcia pracy – w sierpniu 2015 wynosił on prawie 45%. Pozostałe przyczyny utraty statusu bezrobotnego to niepotwierdzenie gotowości podjęcia pracy 22% i dobrowolna rezygnacja ze statusu – prawie 20%.

Podczas sesji radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie wiejskiej Łagiewniki na modernizację drogi w Olesznej oraz powierzenia tej gminie zadań własnych powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Radni wprowadzili również zmiany do uchwały o pomocy finansowej gminie miejskiej Dzierżoniów na przebudowę ul. Staszica oraz do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwały Rady Powiatu