herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedli dar pozostawania w pamięci

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dyrektorzy placówek oświatowych oraz wyróżniający się nauczyciele z terenu powiatu dzierżoniowskiego zebrali się 27 października w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, aby wspólnie uczcić Dzień Edukacji Narodowej.

Święto Komisji Edukacji Narodowej to szczególna okazja do podkreślenia świetności rangi zawodu nauczyciela. Zawodu, który od wieków cieszy się zaufaniem społeczeństw, albowiem przekazujący wiedzę, kształtujący ducha młodych pokoleń to ci, którzy posiedli dar pozostawania na długo w pamięci swoich uczniów, nawet jeśli przyszło im już opuścić ziemski padół – zwróciła się do nauczycieli dyrektorka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Hromada.

 

Składając życzenia nauczycielom, mówiła też o zmianach szykujących się w oświacie oraz o działaniach Starostwa Powiatowego na rzecz oświaty. – W tym roku wystąpiliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Europejskich Funduszy Strukturalnych z sześcioma wnioskami, których efektem ma być zarówno poprawa wyposażenia szkół, jak i stworzenie atrakcyjnych form zajęć dla nauczycieli i uczniów. Już wiemy, że trzy ze złożonych wniosków otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 2,7 mln zł. W kolejce do oceny czekają jeszcze trzy projekty inwestycyjne mające na celu rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz gimnazjalnych w naszym powiecie – wyjaśniała.

Co roku podczas takiego spotkania szczególnie wyróżniający się nauczyciel ma możliwość dokonania autoprezentacji swojej działalności. Tak samo było i tym razem o swojej pracy i zainicjowanych oraz przeprowadzonych projektach mówiła Aneta Błaszczuk, nauczycielka języka angielskiego w ZS nr 1 w Dzierżoniowie.

Oczywiście nie zabrakło nagród i gratulacji. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Małgorzata Gościniak – nauczycielka Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie. Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano: Marzenie Kuberze, Danucie Gierczak i Iwonie Gryś z ZSO w Bielawie, a Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odebrała Jolanta Kupis, także z ZSO w Bielawie.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Barbara Gacek, Krystyna Gajewska, Andrzej Kudra, Wiesław Łuszczek, Henryk Matuszczyk i Ewa Ziemieńczuk z II LO w Dzierżoniowie, a srebrne medale – Jolanta Kupis i Małgorzata Morańda z ZSO w Bielawie.

Natomiast nagrody starosty dzierżoniowskiego odebrali: Marzanna Kamińska – dyrektorka ZSO w Bielawie, Ireneusz Rutowicz – dyrektor ZSiPKZ w Bielawie, Aleksander Koszela – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie i Andrzej Myślicki – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie oraz nauczyciele: Marzena Kubera z ZSO w Bielawie, Małgorzata Kilańska z II LO w Dzierżoniowie, Katarzyna Wiącek, Magdalena Stasiak i Aleksander Milcin z ZSiPKZ w Bielawie, Aneta Błaszczuk, Ewa Nieroda i Tadeusz Franczak z ZS nr 1 w Dzierżoniowie, Katarzyna Jadczyk z ZS nr 2 w Dzierżoniowie, Jarosław Raś z ZS nr 3 w Dzierżoniowie, Bernadetta Szczypka z ZS w Pieszycach, Aleksander Fulara z SOSW w Dzierżoniowie, Magdalena Fijak z SOSW w Piławie Górnej, pedagog Małgorzata Laufer, pedagog Dorota Szejka-Nast i psycholog Maria Bagińska z PCPPPiDE w Dzierżoniowie.

Uczczone zostały także dwa jubileusze. 25 lat pracy zawodowej obchodzi w tym roku Andrzej Myślicki, a 30 lat – Alicja Hromada.

Dla uświetnienia tego dnia dla nauczycieli zaśpiewali uczniowie z I LO i ZS nr 1 w Dzierżoniowie przygotowani przez polonistę I LO w Dzierżoniowie Sebastiana Runowicza, koordynatora obszaru pasje artystyczne i naukowe Programu Aktywizacji Młodzieży realizowanego w naszym powiecie.