herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trzeci sektor pomaga budować markę powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Październikowa sesja Rady Powiatu została głównie poświęcona istocie działalności trzeciego sektora na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. O tym jak ważne dla społeczności lokalnych są organizacje pozarządowe mówiła socjolog dr Agata Bulicz.

Prelegentka podkreślała, że dzięki licznym i prężnie działającym organizacjom odczuwalny jest wzrost bezpieczeństwa, następuje obniżenie bezrobocia, bo coraz więcej organizacji zatrudnia pracowników, mieszkańcy działający w tych organizacjach uczą się profesjonalizmu w tym co robią, a co bardzo istotne organizacje są dostarczycielami usług. Wyjaśniała też, że trzeci sektor może stać się doskonałym partnerem do współpracy dla samorządów. Często bowiem organizacje i stowarzyszenia przygotowują projekty na rzecz rozwoju lokalnego, promują konkretne miejscowości, przygotowują lokalne produkty, kultywują tradycje i obrzędy. Trzeci sektor wpływa na budowanie marki powiatu.

W swoim wystąpieniu dr Agata Bulicz mówiła także o rzadkiej w skali kraju, tak dobrej współpracy samorządów z organizacjami, jak w powiecie dzierżoniowskim.

O tym, jak działają organizacje pozarządowe w naszym powiecie mówili sami przedstawiciele tych organizacji. Radnym zaprezentowali się: LUKS Aquarius Bielawa, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej, Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”, Stowarzyszenie „Razem dla wsi” z Owiesna oraz Piernikarnia Śląska z Niemczy. Stowarzyszenie „Pasjonat” i TOZD przygotowały wystawy fotograficzne. Nie zabrakło też wystawy prezentującej współpracę samorządu z organizacjami.

Radni na zakończenie tej części sesji przyjęli „Program współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwałę dotyczącą działalności aptek w powiecie. Do wykazu aptek włączyli otwartą w sierpniu w Dzierżoniowie aptekę „Centrum Zdrowia” oraz zatwierdzili skrócenie czasu pracy o godzinę Apteki Rodzinnej w Pieszycach. Następnie rozszerzyli uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków o punkt dotyczący ustalenia wysokości dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli w oddziale dwujęzycznym (10%). Radni ustalili też tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.