herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

28 lutego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji związanej z obecnością koronawirusa w Europie oraz stanu przygotowania służb na wypadek ewentualnego pojawienia się choroby w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczył starosta Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyna Wójcik, kierownik Sekcji Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Bożena Grajek oraz prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Maciej Smolarz.

Zarówno prezes Szpitala, jak i przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podkreślili, że nie ma powodów do niepokoju wśród mieszkańców. Trzeba bowiem pamiętać, że luty i marzec są miesiącami, w których najczęściej chorujemy na grypę. Sam kaszel oraz gorączka nie stanowią podstaw do badań w kierunku koronawirusa. Aktualna instrukcja wydana przez Główny Inspektorat Sanitarny określa, że osoba podejrzana o zakażenie chorobą COVID-19 powinna spełniać jednocześnie przesłankę kliniczną, czyli posiadać objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, oraz mieć wcześniej bezpośredni kontakt z osobą zagrożoną lub powrócić z Chin.
W innych przypadkach apeluje się o zachowanie rozwagi i samoobserwacji.

Podczas spotkania powiedziano również, że nie ma powodu do większego niepokoju w szkołach, ponieważ koronawirus raczej nie atakuje dzieci i młodzieży do 19 roku życia, a najbardziej narażone na poważną infekcję są osoby o osłabionej odporności oraz ludzie starsi. Nie ma więc obecnie powodów aby dyrektorzy szkół wprowadzali kwarantannę lub odsyłali do domu dzieci
z podejrzeniem choroby.

Wspomniano również o tym, że 21 lutego zakończyły się ferie zimowe, co oznacza że zagrożone mogą być osoby które wróciły z pobytu w Północnych Włoszech. Ze względu jednak na to, że Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenie samoobserwacji do 14 dni po powrocie zza granicy, dopiero za 7 dni można będzie stwierdzić czy dane osoby są w pełni bezpieczne.

W trakcie posiedzenia Zespołu prezes Szpitala Powiatowego powiedział, że według najnowszych wytycznych szpitale i placówki medyczne, mają się koncentrować przede wszystkim na tonowaniu emocji i uspokajaniu społeczeństwa. Nie ma bowiem obecnie w Polsce stwierdzonej obecności koronawirusa. Ponadto najlepszym sposobem izolacji pacjenta, u którego podejrzewane jest zakażenie, to izolacja domowa.

Podkreślić należy, że koronawirus mimo wysokiej liczby zachorowań cechuje się niskim odsetkiem zgonów – około 2-3% przypadków. Dla porównania w przypadku Eboli ryzyko zgonu wynosiło aż 40%.