herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Najważniejszymi tematami ostatniego spotkania członków komisji była ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz omówienie budżetu na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i przyjęcie planu działań komisji na przyszły rok. Komisja obradowała 28 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

W spotkaniu poza członkami Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli także przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży.

Obrady otworzył Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski przedstawieniem informacji w zakresie utworzenia komisji oraz omówieniem projektu budżetu ze szczególnym uwzględnieniem budżetów jednostek realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwa.

W kolejnym punkcie spotkania sprawozdania za okres od czerwca do 15 listopada 2019 przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

W trakcie obrad zostały również przedstawione raporty z działalności Prokuratury Rejonowej
w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie oraz informacje w zakresie podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w aspekcie ochrony zdrowia i pomocy rodzinie w roku 2019. Przedstawili je i omówili: Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Prezes Zarządu NZOZ w Dzierżoniowie oraz Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Ważnym elementem spotkania było przedstawienie priorytetowych kierunków działań podejmowanych w ramach akcji „Zima 2019/2020”. O przygotowaniu jednostki i gotowości sprzętu mówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, zaś Komendanci Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przedstawili swoje plany działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy oraz wzajemnej pomocy w tym zakresie.

Informacje w zakresie realizowanych ustawowych zadań Starosty z obszaru bezpieczeństwa za okres od kwietnia do października 2019 roku przedstawiła Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Temat utylizacji domowych odpadów medycznych w powiecie, w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przedstawił Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGDP7.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie plany Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2020, który został przyjęty przez uczestników jednogłośnie.