herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski dla Ukrainy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od samego początku wojny i napłynięcia na teren Dolnego Śląska ukraińskich uchodźców powiat dzierżoniowski stara się zapewnić im jak najszerszy wachlarz narzędzi pomocy. Wsparcie dla Ukraińców zaoferowały wszystkie gminy naszego regionu i rozliczne instytucje.

Ze względu na zaistniałą sytuację kryzysową działania te realizowane są w systemie całodobowym i wielowymiarowym. Zalicza się do nich między innymi organizacja bazy kwaterunkowej dla 180 uchodźców z Ukrainy w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego oraz u podmiotów prywatnych świadczących usługi w tym zakresie. Z polecenia Wojewody Dolnośląskiego Powiat aktywnie uczestniczy również w procesie dyslokacji uchodźców z Ukrainy. Proces ten realizowany jest w systemie całodobowym i obejmuje 35 wytypowanych lokacji z 1000 przydzielonych do nich uchodźców.

Specjalnie na potrzeby organizacji miejsc kwaterunkowych pozyskano również łóżka, koce i pościele. Na bazie Powiatowego Magazynu Interwencji Kryzysowej utworzono także powiatową bazę logistyczną, gromadzącą niezbędny asortyment pomocowy (pakiety zawierające „starter” dla uchodźców, a więc: środki spożywcze, ubrania, środki higieniczno-kosmetyczne), które są dystrybuowane wśród uchodźców.

W ramach pomocy powiatowi udało się także zorganizować transport na potrzeby przewiezienia uchodźców do wytypowanych obiektów w powiecie dzierżoniowskim. Ze wsparciem powiatu działają także wszelkie organizacje i zbiórki publiczne, prowadzone na rzecz uchodźców z Ukrainy. W pomoc włączyli się także właściciele przedsiębiorstw lokalnych i liczni darczyńcy. Dla ułatwienia powiat dzierżoniowski utworzył i wciąż aktualizuje bazę danych osób prywatnych, gotowych udzielić szeroko rozumianej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Starostwo deklaruje możliwość uzyskania informacji i porad zarówno dla uchodźców, jaki i osób udzielających im pomocy. W jego obowiązkach jest również opracowywanie i publikowanie bieżących informacji prasowych w zakresie aktualnej sytuacji uchodźczej oraz podejmowanych zadań pomocowych.

Wszystkie te działania nie byłyby jednak możliwe gdyby nie pomoc licznych jednostek współpracujących. To dzięki współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie z miastem Dzierżoniów uruchomiono na terenie Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie świadczone jest pośrednictwo pracy, a także rejestracja bezrobotnych. Punkt funkcjonuje w godzinach 8:00 – 15:00 przy ulicy Henryka Sienkiewicza 18 (pośrednik pracy tel. 74 832 52 32, e-mail urzędu: sekretariat@dzierzoniow.praca.gov.pl). Ponadto planowane jest dołączenie kolejnych instytucji dostępnych w tej lokalizacji m.in. ZUS celem ułatwienia składania wniosków o przysługujące świadczenia.

Następne plany zakładają utworzenie przez Powiatowy Urząd Pracy kursu języka polskiego na poziomie podstawowym dla 48 osób (od 30.03.2022 r.). Aby skorzystać z ww. szkolenia należy zarejestrować się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Rejestracji można dokonać przy ul. Sienkiewicza 18 (Dworzec PKP) w godzinach od 08:00 do 14:00. Do rejestracji nie jest potrzebny numer PESEL, wymagania to legalny pobyt tj. paszport biometryczny i pieczątka wjazdu do Polski lub ważna wiza na pracę. Działań pokrewnych tego typu inicjatywom podejmowano na terenie naszego powiatu znacznie więcej.

Należy dodać, iż w powiecie dzierżoniowskim w ramach rządowego projektu pomocy prawnej funkcjonują nieodpłatne punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej:

1. Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10 czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.00 do 13.00 i w piątek
w godzinach od 8;00 do 12:00

2. Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10 czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00

3. Punkt nr 3 – mobilny
Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220, czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6, czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
Pieszyce, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 124, pok. 4a, czynny w środę w godzinach od 13:00 do 17:00
Niemcza, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 1, świetlica, czynny w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00

4. Punkt nr 4 – mobilny
Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1, świetlica czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I, czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek od 12:00 do 16:00

Szczegóły dotyczące działania wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim można uzyskać pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30 lub korzystając z poniższego linku:

https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/196/168/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-powiecie-dzierzoniowskim-w-2022-roku

W powiecie dzierżoniowskim zgromadzono również informacje dotyczące bazy adwokatów z terenu Dolnego Śląska, którzy gotowi są świadczyć nieodpłatną pomoc prawną.

Do wspólnych inicjatyw gmin powiatu dzierżoniowskiego kierowanych do mieszkańców należy zaliczyć uruchomienie specjalnego rachunku do gromadzenia środków na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Na wydzielony numer konta można wpłacać datki koniecznie z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie to: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Dokładny spis inicjatyw podejmowanych przez gminy wchodzące w skład powiatu znajduje się poniżej:

Urząd Miasta Dzierżoniów

W poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 do 14.00 w urzędzie otwarty jest darmowy sklep dla uchodźców. Zbiórki odbywają się w Biurze Promocji w siedzibie Ratusza przez cały tydzień w godzinach 7.30 – 15.30.

Rejestrację PESEL można zrealizować w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (Rynek 1):
Godziny obsługi klientów poprzez Biuro Obsługi Klienta, Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 16:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:30.

Miasto uruchomiło specjalne numery telefonów dla osób z Ukrainy żyjących na terenie Dzierżoniowa. Można uzyskać informacje o wsparciu, jakie oferuje dzierżoniowski samorząd, bezpośredniej pomocy od mieszkańców oraz dzierżoniowskich firm i instytucji.

Oprócz najważniejszej kwestii, jaką jest w tej chwili zakwaterowanie, miasto udziela także wsparcia psychologicznego, oferuje pomoc w opiece nad dziećmi. Miasto współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, w tym z harcerzami z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP oraz jednostkami OSP.
Numery telefonów, pod którymi udzielane są informacje:

513 184 664 – całodobowa infolinia
74 645 08 15 – 7.00-15.00
74 645 03 94 – 7.00-15.00
74 645 08 30 – 7.00-15.00

Wnioski o pomoc socjalną można złożyć w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanym w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym (dworzec PKP) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 24), a o wsparcie z ZUS za pośrednictwem profilu zaufanego (po rejestracji i założeniu profilu).

Dary można przynosić od poniedziałku do Biura Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (pn-pt – 8.00-15.00, wt. 8.00-16.00). Tu także przyjmowane są deklaracje od mieszkańców Dzierżoniowa, którzy są gotowi przyjąć ukraińskich uchodźców w swoich domach oraz deklaracje od dzierżoniowskich przedsiębiorców, którzy są gotowi przyjąć ich do pracy. W sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy uruchomiono numer telefonu: 535 111 896 lub 74 645 08 18.

Punkt konsultacyjny znajduje się na Sowiogórskim Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie wykonujący swoje zadania w godzinach od 8:00 do 15:00 przy ulicy Henryka Sienkiewicza 18. W punkcie świadczone jest między innymi pośrednictwo pracy, a także rejestracja bezrobotnych. Oprócz tego dostępne będzie w tym miejscu stanowisko obsługi ZUS i dzierżoniowskiego OPS. Dzięki temu uchodźcy będą mogli złożyć wnioski na przysługujące im świadczenia.

Informacja w języku ukraińskim:
Районний центр зайнятості м. Дзержонюв у співпраці з Дзержонівом запустило Консультаційно-інформаційний пункт для біженців з України у Совьогурському комунікаційному центрі.
Нещодавно відкритий Консультаційно-інформаційний пункт для біженців розташований у Совьогурському Комунікаційному Центрі на вул. Генріка Сенкевича 18.
Пункт передбачає, зокрема, працевлаштування та реєстрацію безробітних. Крім того, тут буде доступна станція технічного обслуговування від ZUS та Держонюв OPS (Центр соціальної допомоги). Завдяки цьому біженці зможуть подавати заявки на пільги, на які вони мають право.

https://pow.dzierzoniow.pl/punkt-konsultacyjno-informacyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html

Miejsca zakwaterowania

Każde z miejsc zakwaterowania zgłaszanych przez osoby prywatne będzie sprawdzane przez służby upoważnione przez burmistrza miasta (wizje lokalne), a rozliczenia finansowe wniosków będzie prowadzić Urząd Miasta w Dzierżoniowie. Można złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zgłoszeń można dokonywać uzupełniając odpowiedni wniosek (dla osób fizycznych bądź innych podmiotów) i przesyłając go na adres e-mail: mwuczynska@um.dzierzoniow.pl .

Urząd Miasta w Dzierżoniowie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, w tym od osób fizycznych. Pomoc obejmuje również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stronie urzędu znajduje się szereg pożytecznych informacji. Informacje można znaleźć pod linkiem:
https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/pomoc-dla-ukrainy-najwazniejsze-informacje

To między innymi:
– Pomoc socjalna dla uchodźców – jak ją uzyskać?
– Co jest potrzebne najbardziej w tej chwili?
– Infolinia dla uchodźców z Ukrainy
– Tak możesz pomóc obywatelom Ukrainy
– Sytuacja za wschodnia granicą – strona rządowa
– Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
– Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy
– Opieka nad zwierzętami

Inne przydatne linki:
https://pow.dzierzoniow.pl/punkt-konsultacyjno-informacyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html
https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/pomoc-socjalna-dla-uchodzcow-jak-ja-uzyskac
https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/wyplata-swiadczen-dla-polakow-goszczacych-uchodzcow-co-trzeba-wiedziec
https://dzierzoniow.pl/aktualnosci/nadanie-numeru-pesel-i-e-uslugi-dla-obywateli-ukrainy
https://bip.um.dzierzoniow.pl/

Dzierżoniów wspólnie z gminami ościennymi i powiatem dzierżoniowskim uruchomił wydzielony numer konta, na który można wpłacać datki koniecznie z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie to: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Gmina Dzierżoniów

Adam Mazur tel. 74 832 56 74 lub 503 047 587, mail: kryzys@ug.dzierzoniow lub Piotr Podkówka tel. 74 832 56 60 lub 796 324 126 ops@ug.dzierzoniow.pl

Rejestracja PESEL w siedzibie urzędu ul. Pistowska 1 w Dzierżoniowie lub informację można uzyskać pod nr tel. 74 832 56 91, siedziba UG Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, tel. 74 832 56 74, 74 832 56 60, 74 832 56 67. Informacji udziela pracownik Biura Obsługi Klienta na parterze budynku w godzinach pracy urzędu tel. 74 832-56-67.
Godziny pracy BOK:

Poniedziałek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 16:00
Środa: 07:30 – 15:30
Czwartek: 07:30 – 15:30
Piątek: 07:30 – 15:00

Punkt zbiórki darów mieści się w siedzibie biblioteki gminnej w Mościsku (tel. 74 830 31 42 godz. pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00). Pracownik biblioteki zbiera informacje nt. aktualnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców goszczących Ukraińców – na tej podstawie realizowane są zbiórki ogłaszane na stronie biblioteki.

Z gminą współpracują sołectwa w przedmiocie zbiórki darów oraz innej doraźnej pomocy uchodźcom. Np. w sołectwach mieszkańcy podejmują działania na rzecz aktywizacji w lokalnych społecznościach. Z inicjatywy nowych mieszkańców gminy w najbliższą niedzielę organizowana jest wspólna akcja „sprzątania Roztocznika”.
Pomocy udziela OSP np. w zakresie dowożenia mieszkańców do punktu rejestracji lub nadania numeru PESEL.
https://www.ug.dzierzoniow.pl/dane-kontaktowe

Miasto Bielawa

Monika Stadler tel. 74 832 87 67, 798 636 276 pl. Wolności 1 w Bielawie, e-mail: mstadler@um.bielawa.pl .
Urząd czynny:

w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7:30 – 15:30
we wtorki w godzinach 7:30 – 16.00
w piątek w godzinach 7:30 – 15:00

Rejestracja PESEL w dniach i godzinach pracy urzędu w Bielawie na ul. Piastowskiej 1 p. 6.
Referat Spraw Obywatelskich – Tomasz Brózdowski, informacja pod nr tel. 74 832 87 25, e-mail: tbrozdowski@um.bielawa.pl .

Aby usprawnić obsługę uchodźców, po kilku dniach „pracy wdrożeniowej”, urząd nie wyklucza wprowadzenia systemu rezerwacji wizyt, dedykowanego dla uchodźców z Ukrainy. (około 20-30 osób dziennie). Po umówieniu, nie będzie konieczne długie oczekiwanie w kolejce przed budynkiem urzędu.

Punkt zbiórki darów realizują Fundacja SYCHEM, Bielawska Społeczność Chrześcijańska, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE. Zbiórka darów materialnych odbywa się w siedzibie Domu dla Orłów przy ul. Brzeżnej 32 w Bielawie (tel. 535 933 887). O tym, co jest aktualnie potrzebne, przeczytać można na grupie facebook pn.” Bielawa i okolice pomagają Ukrainie”. Punkt wydawania zebranych darów ul Hotelowa 1 w Bielawie.

Miasto Niemcza

Koordynator pan Robert Woźnicki tel. 74 837 69 96 lub 609 761 903 e-mail: rwoznicki@um.niemcza.pl oraz Dyrektor OPS ul. Ogrodowa 1 w Niemczy, tel.74 83 76 441, 74 83 76 182 od poniedziałku – do piątku w godz. 7:00-15:00

Rejestracja PESEL w siedzibie urzędu ul. Rynek 10 w Niemczy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 8:30 do 16:30

Informację można uzyskać również pod nr tel. 74 83 76 265, 74 83 76 107,

Punkt zbiórki darów koordynuje Dyrektor OPS. Zbierane są informacje nt. aktualnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców goszczących Ukraińców – na tej podstawie realizowane są zbiórki ogłaszane na stronie urzędu miasta i OPS.

Z gminą współpracują sołectwa w przedmiocie zbiórki darów oraz innej doraźnej pomocy uchodźcom.
Koordynator przekazuje informacje podczas spotkań w siedzibach miejsc czasowego pobytu ob. Ukrainy.

Gmina Piława Górna

Dane kontaktowe do osób zajmujących się poszczególnymi obszarami / elementami pomocowymi:
Monika Babińska-Staniszczak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej – koordynator tel. 74 837 14 25 oraz pani Agnieszka Łukowicz tel. 74 837 14 25,
inspektor Danuta Skroban – zarządzanie kryzysowe tel. 74 832 49 11,
inspektor Anna Urzędowska – obsługa mieszkaniowców gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie obywatelom Ukrainy (tel. 74 8324 927) w godzinach pn-wt 8-16, śr-pt 7.30-15.30

Miejsca i czas działania punktów konsultacyjnych, w których obywatele polscy i ukraińscy mogą uzyskać informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, (poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30);
Nadawanie numer PESEL odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej (poniedziałek-wtorek 8.00-16.00, środa-piątek 7.30-15.30). Kontakt z panią Anną Marczuk-Kucharek z Biura Ewidencji Ludnosci – nr tel. 74 8324 918

Miejsca i czas aktualnie prowadzonych zbiórek pomocowych:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej – aktualnie trwa zbiórka środków czystości i higieny osobistej ul. Piastowska 69, dyrektor 74 83721 81 p. Monika Babińska-Staniszczak

Organizacje współpracujące:
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej,
– Caritas Diecezji Świdnickiej.

Inne inicjatywy:
Gmina Piława Górna założyła rachunek w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie.
Numer rachunku to: 90 9527 0007 2004 2676 7000 0067. W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy – Gmina Piława Górna

Gmina Łagiewniki:
Za organizację doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz organizację wyżywienia odpowiada Urząd Gminy Łagiewniki – koordynator gminny pan Janusz Jaworski tel. 530 529 603 oraz pani Ewelina Wolak tel. 74 66 33 428, natomiast za zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla ww. osób odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach – tel. 74 893 99 84.

Nadawanie numeru PESEL odbywa się telefonicznie pod numerem tel. 74 663 34 28 w Urzędzie Gminy ul. Jedności Narodowej 21.

Na terenie Gminy Łagiewniki nie utworzono punktów konsultacyjnych, w przypadku potrzeby uzyskania informacji można się zgłaszać do Urzędu Gminy ul. Jedności Narodowej 21 oraz do GOPS ul. Sportowa 9 w Łagiewnikach (poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.00; środa od 7.30 do 15.30; piątek od 7.30 do 14.30).

Na chwilę obecną Gmina Łagiewniki nie prowadzi zbiórki na rzecz uchodźców.
Gmina Łagiewniki wypożyczyła łóżka od Komendy Hufca ZHP w Łagiewnikach w celu zabezpieczenia kwaterunku osób z Ukrainy. Aktualnie trwają prace w celu uruchomienia kolejnego obiektu na potrzeby kwaterunku uchodźców w obiekcie po SP w Jaźwinie.

Gmina Pieszyce

Funkcję koordynatora działań pełni Centrum Usług Społecznych w Pieszycach – Dyrektor Agnieszka Koźmińska nr tel. 74 836 52 45 lub 504 676 161. Można kontaktować się też z Sekretarzem Gminy panem Arkadiuszem Zaruskim pod nr tel. 693 607 589 oraz podinspektorem Mirosławem Kwiatkiem nr tel. 693 607 580.

Nadawanie numer PESEL odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach (ul. Kościuszki 2 pokój 3, tel.: 74 836 53 17 w godzinach pracy z podziałem na obywateli polskich i ukraińskich tj. pn – wt i czt: 9.00 – 14.15, środa 9.00 – 15.15 piątek 9.00 – 11.30)

Centrum Usług Społecznych znajduje się na ul. Kopernika 125 w Pieszycach. Obsługa dokonywana jest w godzinach 8.00 – 15.00.

Punkt konsultacyjny dla uchodźców uruchomiony w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2 w Pieszycach tel.: 74 8365 487.
Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30 – 15:30
środa – 7:30 – 17:00
piątek – 7:30 – 14:00.

Utrzymywana jest współpraca z sołectwami Gminy Pieszyce w przedmiocie zbiórki darów oraz innej doraźnej pomocy uchodźcom – w sołectwach mieszkańcy podejmują działania na rzecz aktywizacji w lokalnych społecznościach.