herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski – teren inwestycyjny na sprzedaż

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego wystawia do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Dzierżoniowie przy ul. Ciepłowniczej na terenie Podstrefy Dzierżoniów WSSE Invest-PARK.

Teren o powierzchni 2,4360 ha posiada bardzo dobrą lokalizację oraz jest świetnie skomunikowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na działalność produkcyjną, magazynową czy usługową. W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.

Szczegółowe informacje:
Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 – produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Krótki opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni całkowitej 2.4360 ha, położona w zachodniej części Dzierżoniowa przy ul. Ciepłowniczej, oznaczona geodezyjnie w obrębie 0005, Zachód jako działki nr 157 o powierzchni 1.3911 ha, nr 158 o powierzchni 0.0784 ha, nr 159 o powierzchni 0.9665 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4.

Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i 159 o kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na całej ich długości działka nr 158. Pierwotnie wykorzystywany przez Zarządu Dróg Wojewódzkich do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy). Na części terenu usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna, gazowa co utrudnia możliwości dowolnego zagospodarowania. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową ulicą Pieszycką dalej ulicą Ciepłowniczą. Nieruchomość położona jest w rejonie podstrefy ekonomicznej w Dzierżoniowie. Docelowo planowane jest ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 157 związanej z ułożeniem oraz późniejszą konserwacją sieci wodociągowej.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2012 r. działki nr 157 i nr 159 zostały włączone do terenu Podstrefy Dzierżoniów – WSSE INVEST-PARK w Wałbrzychu.

Więcej informacji na temat ofert zbycia udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 12,
tel. 74 832-36-65, lub e-mail: gospodarka@pow.dzierzoniow.pl https://www.pow.dzierzoniow.pl

MATERIAŁ WIDEO PREZENTUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ: