herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski realizuje projekt edukacyjny o wartości blisko 2,8 mln złotych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski przystąpił do realizacji projektu unijnego skierowanego do uczniów i nauczycieli, którego wartość sięga około 2,8 mln złotych.

Z projektu o nazwie „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” skorzysta łącznie 249 uczniów i nauczycieli z Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie oraz z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki dla 226 uczniów, które zwiększą ich umiejętności zawodowe. Zorganizowane zostaną także kursy i szkolenia dla 23 nauczycieli oraz odbędzie się doradztwo zawodowe i certyfikowane szkolenia specjalistyczne dla uczniów. Dodatkowo projekt pozwoli na doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Wartość projektu to 2.782.037,45 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 2.364.731,83 zł. Powiat Dzierżoniowski będzie realizował projekt w okresie od stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegóły projektu:

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski
Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Podmioty realizujące projekt:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli).

Działania:
– organizacja staży i praktyk dla 226 uczniów w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
– organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
– organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
– doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu:
– zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
– wzrost kompetencji nauczycieli;
– zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
– zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty:
– wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN
Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN
Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023