herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie zawodów przyszłości w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa realizacja projektu unijnego pod nazwą „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”.

Projekt, którego wartość wynosi 1.999.608 złotych, skierowany jest do 5 szkół z Dolnego Śląska. Wśród beneficjentów, oprócz czterech szkół z Wrocławia, znajduje się Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

Celem projektu jest wsparcie placówek w zakresie wdrażania najnowszych technologii, przystosowanie uczniów technikum do rzeczywistych warunków rynku pracy oraz powiązanie szkół z przedsiębiorstwami technologicznymi. Uczestnicy projektu mogą również wziąć udział w szkoleniach i stażach oraz skorzystać z doradztwa edukacyjnego. Realizacja zadania potrwa do 31 lipca 2022 roku.

Szczegóły projektu:

Projekt pn.: „WSPIERAMY ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 2014-2020

Lider projektu: Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS w Krakowie,
Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.

Projekt jest skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (uczestniczyć mogą w  nim wyłącznie uczniowie Technikum)

W projekcie jako Beneficjenci uczestniczy 5 szkół:
– Zespół Szkół Nr 8 we Wrocławiu (Technikum nr 19)
– Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu (Technikum nr 3)
– Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (Technikum nr 7)
– Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (Technikum nr 10)
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (Technikum)

Cel projektu: Wsparcie szkół w zakresie wdrażania najnowszych technologii, przystosowanie uczniów do rzeczywistych warunków rynku pracy, powiązanie szkół z przedsiębiorstwami technologicznymi.

Działania w ramach projektu:
– WSPARCIE DORADCZO-EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE STAŻOWE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE DORADCZE DLA NAUCZYCIELI
– WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE DLA SZKÓŁ

Całkowita wartość projektu: 1.999.608 zł
Kwota dofinansowania: 1.699.608 zł
Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2022-07-31.