herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

19 listopada odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Czwartkowe posiedzenie poprowadził wicestarosta Andrzej Bolisęga.

Na zdjęciu trzy osoby siedzące w maseczkach ochronnych za stołem konferencyjnym. W tle ścianka reklamowa powiatu dzierżoniowskiego.

Komisja wspiera realizację zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz wykonywania zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W trakcie wideokonferencji członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie ocenili stan porządku publicznego w okresie od stycznia do 15 listopada 2020 roku na podstawie złożonych sprawozdań. Zapoznali się szczegółowo z materiałami przygotowanymi na tę okoliczność przez Policję, Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie oraz Areszt Śledczy w Dzierżoniowie przedstawili materiały dotyczące swojej działalności.

Informację na temat działań podejmowanych w kierunku ochrony zdrowia i pomocy rodzinie w 2020 roku przedstawili prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

W trakcie Komisji podsumowano działalność Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat w latach 2000-2020 na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego. Przedstawiono również najważniejsze kierunki działań podejmowanych w ramach akcji „Zima 2020/2021” przygotowane przez wójtów, burmistrzów oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich zaprezentowała informację w zakresie realizowanych ustawowych zadań Starosty Dzierżoniowskiego z obszaru bezpieczeństwa za okres styczeń – 15 listopada 2020 roku.

Członkowie Komisji omówili także projekt budżetu na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami przygotowany przez Skarbnika Powiatu Dzierżoniowskiego oraz wykonywania zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Na zakończenie posiedzenia przyjęto Plan Działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021.