herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowe Granty Oświatowe przyznane

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dzięki nim szkoły powiatowe organizują wiele dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. Mowa o Powiatowych Grantach Oświatowych, na które w tym roku Zarząd Powiatu przeznaczył 120 tys. zł.

– Program grantowy wspiera szkoły w realizacji wielu ciekawych pomysłów. Granty są przyznawane na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, konkursy wiedzy, turnieje sportowe i edukacyjne imprezy szkolne – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. – Dzięki grantom młodzież rozwija uzdolnienia artystyczne, doskonali umiejętności sportowe, pogłębia zainteresowania w wybranych dziedzinach wiedzy, a także uczy się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, których w dzisiejszym świecie nie brakuje.

Właśnie rozstrzygnięto II edycję programu. Dofinansowanie pozyskało 40 projektów, które będą realizowane od września do grudnia. Pula środków na ten cel wyniosła 50 tys. zł. Natomiast w całym roku na zajęcia dodatkowe w szkołach Zarząd Powiatu przeznaczył 120 tys. zł.

Szkoły zaproponują młodzieży nowe projekty, ale też będą kontynuować zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Na przykład I LO w Dzierżoniowie nadal będzie prowadzić program wspierania uzdolnionych uczniów „Genialna Jedynka”, ale też zorganizuje warsztaty rozwijania kompetencji społecznych i trening empatii, aby zapobiegać zachowaniom ryzykownym. II LO w Dzierżoniowie będzie realizować zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii na uczelniach wrocławskich, a LO w Bielawie zaprosi na Noc Biologów z wykorzystaniem nowego sprzętu w pracowni przyrodniczej i komputerowej przy współpracy z nauczycielami akademickimi.

Ciekawą ofertę przygotowały także szkoły zawodowe. Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie zorganizuje warsztaty z projektowania i budowania pojazdów autonomicznych, ZS nr 2 – warsztaty z wypieku i dekoracji pierników, ZS nr 3 – warsztaty zakładania ogrodów miniaturowych, ZSiPKZ w Bielawie – turniej strzelecki dla klas mundurowych, a ZS w Pieszycach – wyjazd do Jever w Niemczech.

Nie mniej będzie się działo w Specjalnych Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych. SOSzW w Dzierżoniowie zorganizuje warsztaty taneczne, a SOSzW w Piławie Górnej wycieczki do Sandomierza i do Karpacza.

To tylko wybrane projekty. Oferta zajęć dodatkowych w szkołach jest bogata. Ruszą one tuż po wakacjach.