herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powstają pracownie zawodowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie będą mieli nowoczesne pracownie - gastronomiczną i hotelarską. Ich powstanie w 85 procentach zostanie sfinansowane środkami z Unii Europejskiej.

– Cztery powiatowe szkoły zawodowe są objęte projektem o wartości blisko 2,9 mln zł, którego celem jest wzrost jakości nauczania zawodowego. Odbędzie się to przez remont i wyposażenie pracowni specjalistycznych – mówi Alicja Hromada, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Jedną ze szkół, w której zostaną utworzone nowoczesne pracownie dla uczniów z klas o profilu gastronomicznym i hotelarskim, jest Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

W pracowni gastronomicznej z obsługą klienta zostanie wykonana sala restauracyjna połączona z kuchnią. Natomiast w pracowni hotelarskiej powstanie pokój hotelowy z łazienką połączony z salą lekcyjną. Pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dodatkowo przy wejściu do szkoły zostanie zamontowana platforma, która umożliwi dostęp do budynku osobom mającym problemy w poruszaniu się.

Obecnie trwa gruntowny remont pomieszczeń o wartości 382 tys. zł, który prowadzi Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy. Kolejnym etapem będzie wyposażenie w nowoczesną bazę dydaktyczną, która pozwoli nabyć uczniom praktyczne umiejętności oczekiwane na rynku pracy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Inwestycja w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego beneficjentem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerem Powiat Dzierżoniowski.

Informacja o projekcie „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego