herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowe święto kombatantów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W środę 15 kwietnia w naszym powiecie obchodzono Powiatowy Dzień Kombatanta. Uroczystość była okazją do przekazania wyrazów szacunku, wdzięczności i uznania dla tych, którzy walczyli o to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Osoby zasłużone otrzymały Medale Starosty Dzierżoniowskiego.

Lokalne święto kombatantów jest organizowane dla przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich działających w powiecie dzierżoniowskim.

– Z okazji Waszego święta składam Wam, Szanowni Kombatanci, serdeczne podziękowania za Wasz trud, ofiarność, i poświęcenie. Wasza historia jest dla nas przewodnikiem. Uczy nas poszanowania prawdy, umiłowania Ojczyzny oraz tego, co jest w życiu ważne. Każe nam żyć w prawości i miłości do bliźniego – mówił starosta Janusz Guzdek w imieniu obecnych na spotkaniu przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz państwowych służb mundurowych.

– Dziś mam okazję podziękować Wam za to, że dbacie o to, by młode pokolenie wiedziało, komu zawdzięcza wolną Polskę – dodał starosta.

W trakcie uroczystości kombatanci oraz osoby, które wspierają organizacje kombatanckie, zostali uhonorowani Medalem Starosty Dzierżoniowskiego. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej.Wyróznieni medalem starosty

W tym roku odznaczenie to otrzymało 14 osób: Władysław Sarna, Julian Mazur, Jan Garbera, Zdzisław Maciejewski, Irena Tersa, Eugenia Ziembowska, Romuald Rudnicki, Joanna Śliwa, Ryszard Augustyn, Józef Idzi, Ludwik Omyła, Edmund Dąbrowski, Tadeusz Wójcik i Stanisław Wąsik.

W trakcie spotkania przekazano również odznaczenia związkowe. Poza tym goście obejrzeli występ artystyczny pn. „Polskie Termopile” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte oraz uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie.

Powiatowy Dzień Kombatanta zorganizowali wspólnie Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie oraz Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.