herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Dzień Kombatanta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

– Poprzez tę uroczystość chcemy upamiętniać historię naszego Państwa i kierować naszą uwagę na to, co w życiu narodu jest najważniejsze i najcenniejsze – umiłowanie wolności, honor i patriotyzm – tymi słowami zwrócił się do zebranych, podczas X Powiatowego Dnia Kombatanta, starosta Janusz Guzdek. Uroczystość miała miejsce 12 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.

Starosta w swoim przemówieniu podkreślał, że duże znaczenie dla społeczeństwa ma postawa kombatantów, którzy nie tylko w trudnym czasie wojny brali udział w tworzeniu historii kraju, ale także po niej, a nawet obecnie służą przykładem i angażują się w życie społeczne powiatu. Podkreślał także, jak ważne jest, aby w takich uroczystościach uczestniczyła młodzież i uczyła się patriotyzmu, który można okazywać nie tylko w czasie wojny, ale również w latach pokoju, choćby poprzez zdobywanie wiedzy i działanie na rzecz dobra kraju.

Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył Medale Starosty Dzierżoniowskiego przyznawane za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej. Medale otrzymali: Halina Krzemińska – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło miejskie w Dzierżoniowie, Krystyna Piotrowska – Związek Sybiraków koło w Dzierżoniowie, Stanisława Jabłecka – Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce II Oddział Dolnośląski w Dzierżoniowie, Kazimiera Radziszewska – Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Dzierżoniowie, Władysław Kossakowski – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło gminne w Dzierżoniowie, Józef Przeorek – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło miejskie w Pieszycach i Zbigniew Hajduk – Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie.

Następnie zostały wręczone Złote Medale XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przyznane za wspieranie Związku w realizacji celów statutowych, a szczególnie w integracji środowisk kombatanckich i byłych żołnierzy Wojska Polskiego na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Medale otrzymali: Janusz Guzdek, Dariusz Kucharski, Zofia Uchman i Edmund Dąbrowski.

Do zebranych zwrócił się także Eugeniusz Kuszka, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych organu doradczego starosty dzierżoniowskiego. Odczytany został również list posła na Sejm RP, a zarazem sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka, który podkreślał w nim, że Polacy pamiętają i oddają hołd żołnierzom walczącym na wszystkich frontach wojennych, bojownikom ruchu oporu, niezłomnym więźniom łagrów sowieckich i niemieckich obozów koncentracyjnych. Dziękował także kombatantom za przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o przeszłości Ojczyzny i uczenia szacunku do polskości.

Na zakończenie spotkania goście obejrzeli etiudę poetycką przygotowaną przez szkolny zespół teatralny pod kierunkiem Jolanty Manieckiej. Program nosił tytuł „Iskrą tylko” i był krótką opowieścią o żołnierzu z czasów II wojny światowej. Opowieścią, która powstała z fragmentów wierszy młodych, żyjących wówczas poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Wacława Bojarskiego.

W spotkaniu, jak co roku uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego, samorządów lokalnych, szkół oraz młodzież z ZS nr 3, która co roku zajmuje się oprawą artystyczną uroczystości. Obecność tak licznych gości podkreśliła wagę wydarzenia i szacunek, jakim wciąż cieszą się kombatanci w społeczeństwie. W związku z tym, że spotkanie odbyło się na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi nie zabrakło życzeń zdrowia i radości z rodzinnych spotkań.