herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Konkurs kartek wielkanocnych rozstrzygnięty

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Już po raz ósmy Powiat Dzierżoniowski przygotował Powiatowy Konkurs Kartek Wielkanocnych. Ocenić prace nie było łatwo, bo ogółem wpłynęło ich 245. We wtorek 25 kwietnia podczas sesji Rady Powiatu twórcy najładniejszych odebrali nagrody.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych, a nadesłane prace ocenili: Alicja Hromada, Adrianna Rzeszótko, Iwona Swendrak-Zając, Beata Stefańczyk i Wiesław Jasiński. W kategorii szkół podstawowych (159 kartek) jury postanowiło przyznać ex aequo dwa pierwsze miejsca – Aleksandrze Mice ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie i Nadii Sadek z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie oraz dwa drugie miejsca – Dominice Korman ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie i Milenie Bajsarowicz z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie. W tej kategorii jurorzy przyznali także aż trzy równorzędne trzecie miejsca – Filipowi Bajronowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie, Bartoszowi Tomczukowi ze Szkoły Podstawowej w Niemczy i Zuzannie Kwiędacz ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach. Natomiast wyróżnienia odebrali: Nikola Węgrzyńska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie, Oliwia Tokarska ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach i Weronika Dworzańska ze Szkoły Podstawowej w Niemczy.

W kategorii szkół gimnazjalnych (62 kartki) jury przyznało jedynie trzy wyróżnienia, a otrzymali je: Aleksandra Miśków z Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie, Aleksander Korman i Oskar Gocko z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie. W ostatniej kategorii szkół ponadgimnazjalnych (24 kartki) wyróżnienie odebrała Weronika Juraszek z I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie.

Konkurs, którego celem jest pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, a także wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży zorganizował Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Nagrodzone kartki