herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Dzień Strażaka

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowy Dzień Strażaka odbył się 27 maja w Olesznej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP, a później przeniosły do Sali Wiejskiej, gdzie wręczone zostały awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dzierżoniowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę ,,Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Sławomirowi Dudzińskiemu, kpt. Bartłomiejowi Zarzyckiemu i druhowi Zygmuntowi Kudle. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został druh Andrzej Wróblewski. Odznaczenia te wręczono 13 maja podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka we Wrocławiu.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Krzysztof Kot. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

kpt. Bartłomiej Zarzycki oraz druhowie Bogusław Cal, Paweł Buganiuk, Rafał Hołyński, Mariusz Kubiak i Józef Żygadło.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: ogn. Monika Reczuch oraz druhowie Paweł Lazarek, Piotr Brewczyński, Michał Nieśpiałowski, Józef Ciężak, Tadeusz Machowski i Robert Makowski. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Brązowym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druhna Anna Dębowska, sekc. Krzysztof Milnerowicz, st. sekc. Sebastian Głogowski i druh Paweł Hołyński.

Obchody były połączone z 70. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznej. Z tej okazji Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna Oleszna została odznaczona Brązowym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W uroczystości wzięli udział m.in.: minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, senator Aleksander Szwed, posłowie na Sejm Wojciech Murdzek, Monika Wielichowska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.