herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 18 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, a udział w nim wzięli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie, Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, Wójtowie, Burmistrzowie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawiciele jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Według informacji przekazanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dzierżoniowie w ciągu ostatniej doby odnotowano na terenie powiatu 58 nowych zakażeń COVID-19 oraz 4 zgony. Zgodnie z oficjalnymi danymi od początku pandemii w powiecie dzierżoniowskim zachorowało na koronawirusa w sumie 3875 osób, z czego 115 osób zmarło. Obecnie 497 osób jest w kwarantannie, 325 w izolacji, a 6 osób ozdrowiało.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie poinformował, że w chwili obecnej na 54 łóżka przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 przypada 56 pacjentów. Ponadto respiratory w dyspozycji szpitala (3 sztuki) są zajęte.

Funkcjonariusze dzierżoniowskiej policji realizują zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Ze względu na wzrost liczby osób przebywających na kwarantannie i w izolacji siły jednostki, które są również wspomagane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, zostały skierowane na ich kontrolowanie.

W poniedziałek 15 marca br. Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie i Dom Pomocy Społecznej w Bielawie otrzymały z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wsparcie w postaci płynów do dezynfekcji.

W dniu 17 marca 2021 r. z zasobów Powiatowego Magazynu Interwencji Kryzysowej Starosty Dzierżoniowskiego przekazano środki ochrony indywidualnej w postaci płynu do dezynfekcji dla Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, oraz Rodzinnych Domów Dziecka i rodzin zastępczych wg wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania.

Według tej samej zasady na bieżąco uzupełniane jest również wyposażenie żłobków, przedszkoli, szkół oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Wszystkie działania w tym zakresie koordynowane są przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, kontakt: 74 832 52 27, e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl .