herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powstaje nowa droga z Wilkowa Wielkiego do Sienic

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Do września planowane są roboty przy przebudowie drogi od Wilkowa Wielkiego do Sienic. Jest to pierwszy etap inwestycji. Kolejnym będzie przebudowa drogi z Sienic do Łagiewnik.

Pierwszy etap prac realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora. Prace prowadzone są na długości 2.597 m. Ich zakres obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem (wykonanie nowej podbudowy) na łukach poziomych, przebudowę istniejących zjazdów (wraz z przebudową przepustów), wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą, a także opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu obowiązujących w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 1 września br. Koszt pierwszego etapu to blisko 1.400.000 zł, z tego dofinansowanie wynosi ok. 880.000 zł. Resztę pokryje Powiat Dzierżoniowski. Na całe dwuetapowe zadanie, które zakończone zostanie dopiero w maju przyszłego roku Powiat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 2.400.000 zł.