herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowa droga w Trzebniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwają prace przy przebudowie drogi we wsi Trzebnik w gminie Łagiewniki. Prace prowadzi firma Bisek – Asfalt Michał Bisek z Kostomłotów.

Przebudowie poddanych zostało 654 metry drogi. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia wraz z poszerzeniem (wykonaniem nowej podbudowy) na łukach poziomych i z utwardzeniem placu (nawierzchnia bitumiczna) w obrębie świetlicy wiejskiej, przebudowane zostały istniejące już zjazdy (wraz z przebudową przepustów) – 12 szt. oraz wykonana zostanie nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego. Natomiast przydrożne rowy zostały oczyszczone, odtworzone i odmulone.

Dodatkowo zadaniem firmy jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Na realizację tego zadania Powiat Dzierżoniowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie. Inwestycja będzie kosztowała ok. 423.000 zł, a dofinansowanie wynosi ok. 270.000 zł. Prace potrwają do 1 sierpnia br.