herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Praca bez granic” – projekt dla cudzoziemców

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Fundacją Ukraina pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną cudzoziemców.

Projekt pn. „Praca bez granic”, ma pomóc cudzoziemcom, którzy spotykają się z różnymi trudnościami, w tym ze znalezieniem zatrudnienia, a także barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.

W projekcie przewidziano m.in.:
– profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemców,
– vouchery na szkolenia i kursy zawodowe adekwatne do potrzeb,
– kursy języka polskiego on-line,
– szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji,
– konsultacje ze specjalistami w zakresie polskiego rynku pracy, których zadaniem będzie łatwiejsze i skuteczne wdrożenie cudzoziemca w polski rynek pracy.

Projekt obejmie grupę cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, między innymi z Ukrainy i realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska.

Zainteresowanych zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 12.10.2022r. o godz. 11:00 w hotelu „Argentia” (ul. Batalionów Chłopskich 110, Dzierżoniów).

Zapisy prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie (tel. 74 832 52 32).

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!