herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 5 października 2022 roku.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy Rynek 27 odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód o powierzchni całkowitej 2,4360 ha położonej przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00008213/4

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 1 800 000 zł (netto).

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie zostało wniesione żadne wadium.

Wobec powyższego, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.