herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Praca na rzecz rozwoju dzieci

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Przez te pół wieku zmieniały się jej nazwy i siedziby. Obecnie poradnia wchodzi w skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego, a mieści się przy ul. Parkowej.

– Rocznie przeprowadzamy w poradni 2000 pełnych badań. Ale to nie wszystko. Prowadzimy także działania w terenie. Tam przeprowadzamy badania przesiewowe oraz pełne psychologiczne i pedagogiczne. Rocznie pomocą bezpośrednią obejmujemy ponad 4000 dzieci. Natomiast pomocą pośrednią, typu zajęcia warsztatowe czy interwencje kryzysowe objętych jest rocznie ok. 5000 dzieci. Ponadto prowadzimy około 30 rodzajów terapii i rocznie przyjmujemy na nie ok. 600 dzieci – mówi dyrektorka PCPPP w Dzierżoniowie Elżbieta Pasek.

To zaledwie część pracy wykonywanej przez specjalistów zatrudnionych w poradni, a są wśród nich: psycholodzy, pedagodzy, neurologopedii, terapeuta ruchu i dogoterapeuta.

– Wzrastający poziom diagnozowania rozmaitych dysfunkcji o charakterze emocjonalnym, a także intelektualnym przyczynia się do wzrostu ilości zadań oraz podnoszenia jakości pracy osób zatrudnionych w poradniach. Wymagania klientów poradni są ogromne, dlatego tym bardziej na podziw zasługują pracownicy takich placówek, którzy na dobre wpisali do swoich obowiązków ciągłe doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz zdobywanie nowych kwalifikacji – stwierdza starosta Janusz Guzdek. – Nasza dzierżoniowska poradnia wraz z jej bielawską filią wykonują swoje zadania na wysokim i profesjonalnym poziomie, nie ustając w trudzie niesienia pomocy współpracującym z nimi szkołom i klientom indywidualnym.

Z okazji jubileuszu na wzbogacenie zaplecza dydaktycznego starosta przekazał dla placówki 6000 zł. Ponadto nagrody za swoją pracę pedagogiczną odebrali: Małgorzata Laufer, Dorota Szejka-Nast i Maria Bagińska.

Natomiast medalami „Zasłużony dla rozwoju edukacji powiatu dzierżoniowskiego” uhonorowani zostali nauczyciele emeryci, którzy swoją pracą wnieśli ogromy wkład w budowanie prestiżu  placówki oraz wzmacnianie poziomu edukacji w powiecie dzierżoniowskim. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Zdzisława Olczyk (pierwszy pracownik placówki), Krystyna Swat, Regina Andreasik, Krystyna Sobańska, Ewa Mateusiak i Zofia Marciniak.

W złożoną problematykę pracy osób zajmujących się dziećmi z dysfunkcjami wprowadziła zebranych dr Teresa Kaczan. Mówiła m.in. jak ważna jest wczesna i dobra diagnoza dziecka, a potem ciężka praca nad niwelowaniem problemów. Podkreślała konieczność tworzenia poradni w każdym mieście, aby specjaliści mogli wspierać rodziców i dzieci w pobliżu miejsca zamieszkania, a ta współpraca była ciągła i systematyczna.