herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Priorytetem monitoring zagrożeń

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W czwartek 2 lutego w siedzibie dzierżoniowskiego Starostwa zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zebrani omówili kierunki działania Zespołu w 2017 roku, wymianę informacji w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz projekt Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w nowej formule.

Priorytetem działania zespołu na rok 2017 r. jest kontynuacja działań w zakresie realizacji procedury monitoringu zagrożeń prowadzonych w systemie całodobowym przez poszczególne służby, inspekcje i straże oraz samorządy szczebla gminnego i powiatowego. Natomiast w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia kryzysowego podejmowanie działań ratunkowych i usuwanie przyczyn.

Ponadto na ten rok zaplanowano przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń aplikacyjno-praktycznych dotyczących wystąpienia pożaru obiektu zabytkowego o wysokiej konstrukcji.

Uczestnicy spotkania omówili także zasady wymiany informacji pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami i samorządami w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Na zakończenie zebrani zapoznali się z podsumowaniem ubiegłorocznej pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.