herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie trwają prace w dotyczące organizacji kwalifikacji wojskowej w 2017 roku w powiecie dzierżoniowskim. W czwartek 2 lutego w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie w tym zakresie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, gmin Ziemi Dzierżoniowskiej i WKU w Kłodzku.

Najważniejszymi punktami spotkania było przedstawienie i omówienie zasad przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku, prezentacja i konsultacja harmonogramu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej dla poszczególnych gmin oraz harmonogramu prac dla gmin ze wskazaniem godzin wzywania do kwalifikacji wojskowej w poszczególnych dniach z podziałem na rocznik podstawowy (1998) i roczniki starsze.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono bieżące zagadnienia w zakresie realizacji zadań obronnych a w szczególności dotyczących Akcji Kurierskiej (zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny), a także działalność szkoleniowa w zakresie obronności.

Kwalifikacja wojskowa

W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa zaplanowana jest w terminie od 6 do 27 marca 2017 r. Będzie ona prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, a obejmie ok. 660 osób.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin:

  • Bielawa – 6-9 marca
  • Dzierżoniów – 10-15 marca
  • Miasto i Gmina Pieszyce – 16-17 marca
  • Gmina Dzierżoniów – 20-21 marca
  • Piława Górna – 21-22 marca
  • Miasto i Gmina Niemcza – 23 marca
  • Gmina Łagiewniki – 24 marca
  • pozostali, ochotnicy, kobiety – 27 marca