herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program wyrównanie różnic między regionami III

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 11.364,77 zł.

pętla indukcyjna

W ramach projektu zakupiono przenośną pętlę indukcyjną do Wydziału Komunikacji i Transportu oraz położono wykładzinę antypoślizgową na korytarzu II piętra w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

Zrealizowane działania przyczynią się do likwidacji kolejnej bariery z zakresu dostępności oraz ułatwią osobom ze szczególnymi potrzebami załatwianie spraw w urzędzie.

Wartość projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B wyniosła 33.208,77 zł.