herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego – wypełnij ankietę

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do prac nad przygotowaniem aktualnej wersji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości.

Chcąc włączyć mieszkańców regionu w proces współdecydowania o ostatecznym kształcie nowego dokumentu, Urząd Marszałkowski zachęca do wypełnienia ankiety.

ANKIETA

Z pewnością wyniki badania ankietowego pozwolą opracować Program, który w maksymalny sposób będzie odpowiadał potrzebom społeczności naszego województwa.