Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Remonty i inwestycje, Remonty i inwestycje 2017

Przebudowa dwóch skrzyżowań

Dwa skrzyżowania łączące drogi powiatowe z gminnymi w Bratoszowie i Piskorzowie zostały wyremontowane i odebrane 27 września. Koszt prac wyniósł 130.500 zł.

Pierwsze zadanie to przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3018D z drogą gminną 117653D w miejscowości Bratoszów, a drugie – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D z drogą gminną 11756D w Piskorzowie. W przypadku pierwszego zadania w zakres robót weszły: przebudowa nawierzchni skrzyżowania, remont poboczy, remont systemu odwodnienia drogi (oczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych, wykonanie ścieku, zabrukowanie wlotów przepustów) oraz wymiana oznakowania pionowego i naniesienie oznakowania poziomego. W zakres prac drugiego zadania weszła wymiana przepustu pod drogą powiatową wraz ze wzmocnieniem wlotu i wylotu oraz przebudową nawierzchni nad przepustem.

Realizacja tych zadań była efektem porozumienia pomiędzy powiatem i Gminą Pieszyce zawartego 16 marca 2016 r. w sprawie współdziałania stron w realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszyce” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Prace wykonała firma PW Baza Jacek Jawny, Dzierżoniów.

Bratoszów

Pikorzów


Więcej na ten temat: