herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja o szpitalu i budżecie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Sytuacja Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie była głównym tematem XXXV sesji Rady Powiatu, która odbyła się we wtorek 26 września.

Obecnie sytuacja w szpitalu jest stabilna, ale znajduje się on w przededniu wejścia w życie ogólnopolskiej sieci szpitali. Już wiadomo, że dzierżoniowski szpital otrzymał I stopień referencyjności. Oznacza to, że zgodnie z ustawą placówka posiada wszystkie z wymaganych na tym poziomie oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny i neonatologiczny, a także Izbę Przyjęć oraz prowadzi nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Niestety, oddział okulistyczny będzie musiał starać się o osobny kontrakt. Podobnie wygląda sytuacja z rehabilitacją ambulatoryjną.

– Sieć szpitali, to niewiadoma, jeśli chodzi o rozliczenia, sposób sprawozdawczości i wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy – stwierdza prezes placówki Maciej Smolarz. – Mimo to nie zaprzestajemy realizacji naszych inwestycji. Najważniejszą jest budynek fizjoterapii laboratoryjnej, który lada chwila otrzyma zgodę na użytkowanie, dzięki czemu będziemy mogli świadczyć usługi komercyjne w zakresie rehabilitacji.

Oprócz kwestii dotyczących szpitala radni zapoznali się z przebiegiem realizacji Budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. – Wydatki wyniosły 45%, a dochody blisko 50%. W II półroczu sytuacja się zmieni z powodu kończących się inwestycji i wydatkowania zaplanowanych na ten cel środków – mówi starosta Janusz Guzdek. – Jedyną znaczącą pozycją w budżecie, którą prawdopodobnie nie uda nam się zrealizować, to sprzedaż mienia powiatu. Jest go coraz mniej, ale tym niemniej mamy dwa obiekty – 2-hektarową działkę na Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zamek w Bielawie po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, które chcemy sprzedać. Niedobór w budżecie z tego powodu to ok. 800.000 zł. Jesteśmy jednak przygotowani na taką sytuację i budżet na pewno zostanie zrealizowany – dodaje.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. przez komisje stałe Rady Powiatu zostało ocenione pozytywnie, podobnie jak przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

W części roboczej radni przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w uchwale budżetowej na obecny rok, a druga zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zakończenie radni wysłuchali sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.