herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ruszają konsultacje społeczne

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Konsultacje społeczne potrwają do 21 września br.

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest co roku. Reguluje on tę współpracę, określając jej zakres i formy. Dzięki konsultacjom program jest dostosowany do oczekiwań trzeciego sektora i pozwala na lepszą współpracę.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pomocą formularza konsultacji do 21 września br. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz faksu.

Bliższe informacje o konsultacjach społecznych można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27 (pokój 317), tel. 74 832 52 28, 74 832 52 29, faks 74 832 18 60, e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

Projekt programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Formularz konsultacji