herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przedłużenie terminu wypełniania ankiety SWOT ZIT POF

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski zachęca do wypełniania ankiety oraz udziału w pracach nad Strategią ZIT POF. Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - termin nadsyłania wypełnionych ankiet został wydłużony do 20 czerwca 2022.

Obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

  • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
  • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
  • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
  • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
  • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
  • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS +
  • Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Termin wypełnienia ankiety wydłużony został do dnia 20 czerwca 2022 r.

Link do ankiety: https://swotpof.webankieta.pl/