herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ryzyko przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 9.02.2021 r.

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że 9 lutego br. na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiecie dzierżoniowskim, karkonoskim, kłodzkim, wałbrzyskim i zgorzeleckim, odnotowano ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne ryzyko przekroczenia może się utrzymywać również jutro, tj. 10 lutego.

Zdjęcie ekranu komputera, a na nim wyświetlona kolorowa mapa zagrożeń.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Środki ostrożności:

  • osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych),
  • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,
  • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

  • unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
  • ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej,
  • śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.