herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sytuacja drogowa w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Od kilku dni na wielu drogach w całej Polsce panują niesprzyjające warunki do jazdy samochodem. Nie inaczej sprawa wygląda na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Mimo, że służby starają się regularnie odśnieżać drogi, padający śnieg, wiejący wiatr i bardzo niska temperatura nie pozwalają by efekt ich pracy utrzymał się na dłużej. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki raport informujący o stanie przygotowania do walki z zimową aurą na poszczególnych drogach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego za utrzymanie odcinka drogi krajowej nr 8 o długości 37,5 km. Całodobowej informacji
o przejezdności dróg krajowych na terenie Dolnego Śląska udzielają dyżurni Zespołu Zarządzania Ruchem przy Oddziale GDDKiA we Wrocławiu pod numerami telefonów: 71 320 98 15, 600 944 038.

Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren Powiatu Dzierżoniowskiego zostały objęte Zimowym Utrzymaniem Dróg (ZUD) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. Są to trzy trasy o łącznej długości ponad 44 kilometrów:

  • droga 382 na odcinku o długości 17,586 km,
  • droga 383 na odcinku o długości 11,900 km,
  • droga 384 na odcinku o długości 14,781 km,

Drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast: Dzierżoniowa i Bielawy są utrzymywane odpowiednio przez UM Dzierżoniów i UM Bielawa.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie dyżury pełni personel techniczny, który nadzoruje i koordynuje prace związane z ZUD. Informacji o przejezdności dróg w powiecie można zasięgnąć w ZDP Dzierżoniów w Punkcie Informacji Drogowej, pod numerem telefonu: 74 831 31 29, 731 152 908. Ponadto aktualne informacje o warunkach drogowych dostępne są na stronie internetowej www.zdp.dzierzoniow.pl/zima.html

Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego sprzętu i dodatkowy obowiązek utrzymywania dróg wojewódzkich na terenie powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie samodzielnie utrzymuje jedynie część dróg powiatowych, w których skład wchodzą między innymi drogi leżące na terenie Gminy Dzierżoniów, częściowo Gminy Łagiewniki i Gminy Niemcza. Drogi w Powiecie Dzierżoniowskim nie są więc odśnieżane zgodnie z ich podziałem na drogi wojewódzkie, powiatowe czy gminne, a zgodnie z odrębnymi zasadami, na podstawie stosownych porozumień i umów z gminami i wyłonionymi w przetargach wykonawcami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w każdej gminie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg na administrowanym przez gminę terenie.

Wszystkie zadania związane z Zimowym Utrzymaniem Dróg na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz zagrożeniami zimowymi, koordynuje w systemie całodobowym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego, tel. kontaktowy 74 832 52 27, 698-618-702, email: dzierzoniow@czkw.wroc.pl