herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Roztoczniku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informuje o wznowieniu postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Postępowanie przetargowe zostało odwołane w dniu 16 marca 2020 roku w odpowiedzi na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19.

Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w północnej części miejscowości Roztocznik, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 197/3 o pow. 0.2817 ha obręb 0010, Roztocznik w Gminie Dzierżoniów.

Na działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 152,8 m2, murowany wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej w I połowie XX wieku. Stan techniczny budynku zły, stopień zużycia technicznego szacowany na 80 %. Nieruchomość nie posiada własnych mediów komunalnych. Woda i energia elektryczna znajduje się w odległości ok. 150 metrów od granicy działki. Kształt działki nieregularny zbliżony do trapezu, płaski zadrzewiony, porośnięty krzakami oraz trawą. Dojazd do nieruchomości utrudniony (na chwilę obecną brak urządzonego zjazdu) z drogi powiatowej nr 3010D biegnącej w kierunku Kołaczowa.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik, uchwalonego przez Radę Gminy Dzierżoniów Uchwałą Nr XLVII/414/10 z dnia 28 stycznia 2010r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem: MN2 – mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym.

Cena wywoławcza nieruchomości 57 000 zł (netto).

Szczegółowe informacje na temat przetargu