herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Spełniając zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego przekazał w maju 2020 roku do Rady Powiatu dokument o nazwie Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego rozpatrzy Raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku.

W trakcie obrad przeprowadzona zostanie debata nad Raportem, w której głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego.
Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady (najpóźniej do dnia 29 czerwca), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Według ustawy, w debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38) w dniu 30 czerwca o godzinie 9.00.

Załącznik do informacji:
RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019 ROK
wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z klauzulą przetwarzania danych osobowych.

RAPORT O STANIE POWIATU – WERSJA DOSTĘPNA