herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przygotowania do sezonu zimowego w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

15 listopada odbyło się zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trakcie którego omawiano przygotowania do sezonu zimowego.

Zespół Zarządzania Kryzysowego

W zebraniu udział wzięli starosta Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga, burmistrzowie i wójtowie z powiatu dzierżoniowskiego, Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Zarządu Dróg, Przedstawiciel DSDiK we Wrocławiu, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, dyrektorzy Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W trakcie spotkania omówiono przygotowanie powiatu dzierżoniowskiego do okresu zimowego, przede wszystkim w kwestii utrzymania przejezdności dróg i zapewnienia dostaw energii cieplnej dla mieszkańców.

Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawiał również o monitorowaniu jakości powietrza i realizacji szerokich działań informacyjnych dotyczących zagrożeń jakie niesie ze sobą zatrucie tlenkiem węgla.

Na spotkaniu omówiono również kwestię pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym w sezonie jesienno-zimowym oraz działania w razie ewentualnego wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych.

Zdjęcie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na spotkaniu analizował sprawy bieżące z zakresu bezpieczeństwa, w tym między innymi działania podejmowane w sprawie zniwelowania zagrożenia związanego ze składowiskiem odpadów zlokalizowanym w Dzierżoniowie.

Omówiono również zadania pomocowe, które są przeprowadzane na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na koniec podsumowano ostatnie ćwiczenia służb ratunkowych oraz wstępne założenia do planowanych ćwiczeń w roku 2024.