herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego apeluje o zwiększenie środków unijnych dla regionu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęła stanowisko, w którym zaapelowała do rządu o podjęcie zdecydowanych działań w celu zwiększenia funduszy unijnych, które w najbliższych latach mają trafić do województwa dolnośląskiego.

Zdjęcie sali sesyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Na zbliżeniu widać dwie osoby siedzące za stołem prezydialnym. Widzimy przewodniczącego Rady Powiatu oraz pracownika Starostwa. W tle widać flagę i godło RP.

Zdaniem Rady propozycja podziału środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2021-2027 jest niezrozumiała i krzywdząca.
Rada Powiatu swoje stanowisko skierowane do rządu przyjęła w drodze uchwały. Za uchwałą głosowało 13 radnych, a 8 było przeciw.

Z nowego rozdania środków unijnych do Dolnego Śląska ma trafić aż o 6 mld złotych mniej niż w latach 2014-2020 (więcej w tabelce). Zdaniem większości Radnych Powiatu Dzierżoniowskiego rażące i sięgające 60% zmniejszenie finansowego wsparcia z funduszy unijnych, będzie miało negatywny wpływ na rozwój całego województwa dolnośląskiego, w tym również Powiatu Dzierżoniowskiego. Mówiąc wprost będzie mniej pieniędzy na drogi, szkoły czy ochronę środowiska. Różnicę w finansowaniu odczują więc także mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego.

Biorąc to pod uwagę Rada Powiatu apeluje w swoim stanowisku do rządu o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w celu zwiększenia unijnych środków na inwestycje dla Dolnego Śląska.

Stanowisko Rady Powiatu Dzierżoniowskiego popiera przyjęty pod koniec stycznia apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach RPO na lata 2021-2027.

Stanowisko Rady Powiatu Dzierżoniowskiego popierające apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczący konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021–2027.

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego wyraża ogromne zaniepokojenie niezrozumiałą, a jednocześnie krzywdzącą dla Dolnego Śląska propozycją podziału środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2021-2027.

Kwota, jaka została zarezerwowana w obecnej perspektywie dla Dolnego Śląska z RPO wynosi 4 mld złotych. W poprzednim rozdaniu środków unijnych w latach 2014-2020 nasze województwo miało do dyspozycji 10 mld złotych. Oznacza to, że z nowego rozdania środków unijnych do Dolnego Śląska trafi aż o 6 mld złotych mniej.

Rażące i sięgające 60% zmniejszenie finansowego wsparcia z funduszy unijnych, będzie miało negatywny wpływ na rozwój całego województwa dolnośląskiego, w tym również Powiatu Dzierżoniowskiego. Należy zauważyć, że środki unijne z lat 2014-2020 stanowiły w ogromnym stopniu o rozwoju inwestycyjnym wszystkich gmin naszego powiatu, jak również samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego. Dzięki tym środkom mogliśmy realizować inwestycje między innymi w dziedzinie infrastruktury, edukacji czy ochrony środowiska i turystyki. Należy mieć na uwadze fakt, że z funduszy, które wówczas trafiły do naszego regionu skorzystali przede wszystkim mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy tworzący lokalny rynek pracy.

Tak drastyczne zmniejszenie unijnego wsparcia dla Dolnego Śląska sprawi, że w latach 2021-2027 do województwa dolnośląskiego trafi o 6 mld złotych mniej. Skutkiem tej sytuacji będzie zatrzymanie wielu kluczowych inwestycji oraz zahamowanie rozwoju regionu, w tym także Powiatu Dzierżoniowskiego.
Z pewnością negatywnie odbije się to również na kondycji ekonomicznej mieszkańców i sytuacji gospodarczej lokalnych firm.

Pamiętając, że kwota alokacji środków z RPO dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 została zaproponowana przez Unię Europejską, Rada Powiatu Dzierżoniowskiego apeluje do Rady Ministrów o podjęcie zdecydowanych działań w celu zwiększenia funduszy z RPO dla województwa dolnośląskiego. Mamy nadzieję, że podjęte przez Rząd RP starania przyniosą efekt w postaci dostosowania budżetu RPO WD 2021-2027 do rzeczywistych potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych Dolnego Śląska.