herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Radni obradowali

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Środki zewnętrzne, ochrona środowiska i realizacja zadań oświatowych – tymi sprawami zajmowali się radni powiatowi podczas sesji, która odbyła się 24 listopada.

Na początku posiedzenia Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, omówiła temat „Wykorzystywanie środków zewnętrznych dla rozwoju powiatu dzierżoniowskiego w latach 2014 – 2015”.

– W 2014 roku powiat pozyskał 14,5 mln zł, z czego najwięcej, bo 10,5 mln zł, przeznaczono na przedsięwzięcia tzw. „miękkie”, czyli na pomoc społeczną, rynek pracy i oświatę. Pozostałą część zainwestowano w drogi i remonty. Natomiast w 2015 roku proporcje były odwrócone. Z pozyskanej kwoty 16 mln zł większą część przeznaczono na projekty „twarde”, czyli na drogi i inne inwestycje – mówiła Katarzyna Złotnicka, sygnalizując plany na najbliższe lata.

Pani dyrektor zreferowała też kolejny temat związany z wykonaniem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego w latach 2012-2014. Przedstawiła inwestycje mające wpływ na poprawę stanu środowiska, wśród których największe i najistotniejsze to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i przebudowa stacji uzdatniania wody Lubachów zrealizowane przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja.

sesja_listopad (7)

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu dzierżoniowskiego za rok szkolny 2014/2015 omówiła Alicja Hromada, dyrektor Wydziały Edukacji i Kultury.
Radni uzyskali m.in. wiadomości o osiągnięciach uczniów, o działalności wychowawczej szkół oraz o poprawie ich bazy technodydaktycznej. Poza tym otrzymali dane o spowodowanej niżem demograficznym spadającej liczbie uczniów, a co się z tym wiąże – o zmniejszającej się liczbie nauczycieli.

Od sierpnia br. pracuje zespół konsultacyjny ds. zmiany sieci szkół i placówek. – Obecnie trudno podejmować jakiekolwiek decyzje w tej kwestii. Biorąc pod uwagę zapowiadaną reformę systemu edukacji mającą na celu m.in. likwidację gimnazjów, mogą się one okazać niewłaściwe, głównie z uwagi na ryzyko ich nietrwałości. Dlatego najbliższe spotkanie zespołu będzie poświęcone głównie omówieniu zaistniałej sytuacji i nakreśleniu kierunków działania – mówiła Alicja Hromada.

Podczas posiedzenia radni przyjęli kilka uchwał m.in. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie naszego powiatu oraz w sprawie zmiany trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych.

Poza tym Rada Powiatu wprowadziła zmiany do tegorocznej Uchwały Budżetowej oraz przyjęła harmonogram swoich sesji na 2016 rok.