herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2015 r.

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dniu 20 listopada Powiatowy Zespół ds. bieżącej koordynacji działań w zakresie ochrony zabytków w razie przewidywanych i realnych zagrożeń zgodnie z rocznym planem działania dokonał w gminie Pieszyce lustracji Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie.

Kontroli poddane było:

  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • bezpieczeństwo budowlane,
  • zabezpieczenie przed przestępczością pospolitą – włamania, kradzieże,
  • zabezpieczenie konserwatorskie.

Budynek sanatoryjny wpisany jest do rejestru zabytków pod nr. A/4521/1153/Wł decyzja z dnia 21.03.1986 r. Budynek wzniesiony został w 1898 r. O jego lokalizacji zadecydował korzystny klimat Gór Sowich. Budowla stanowi przykład architektury eklektycznej, posiada 4 kondygnacje, nad którymi wznosi się dominująca w krajobrazie wieża. Jej fasadę zdobią liczne kamienne i drewniane detale architektoniczne.

Przeprowadzenie kontroli miało na celu sprawdzenie obiektu wpisanego do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod kątem stanu zabezpieczenia zabytku o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego podlegającego obowiązkowej ochronie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Ponadto zespół poinformował zarządcę budynku o możliwości pozyskania środków finansowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Kontrola nie wykazała rażących nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu. Spostrzeżenia i uwagi, które wykazał Zespół zostaną przekazane zarządcy obiektu w postaci protokołu zatwierdzonego przez starostę dzierżoniowskiego.