herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Ranking szkół Perspektywy 2017

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Po raz kolejny w styczniu został opublikowany Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2017. Z powiatu dzierżoniowskiego zostały dostrzeżone trzy szkoły, co przy kilku tysiącach ocenianych szkół w kraju jest znacznym wyróżnieniem.

Z naszego powiatu w ogólnopolskim rankingu liceów znalazły się I i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. I LO na 500 szkół przedstawionych w rankingu zajęło 288. miejsce i otrzymało miano Srebrnej Szkoły. W klasyfikacji wojewódzkiej placówka znalazła się na 20. miejscu, także z mianem Srebrnej Szkoły, wyprzedzając tym samym w zakresie wyników kształcenia wiele szkół tego typu w województwie dolnośląskim. II LO w skali województwa zajęło 50. miejsce. Zauważenie przez Perspektywy kolejnego liceum z naszego powiatu świadczy o znacznym progresie i dobrze rokuje na przyszłość. Cieszy fakt ponownego pojawienia się w rankingu dolnośląskim techników Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie. Wziąwszy pod uwagę specyfikę nauczania w tego typu szkołach, docenienie osiągnięć jednego z techników prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski  należy traktować jako pozytywny przejaw rozwoju szkoły.  Placówka zajęła w rankingu 34 miejsce, a w województwie tego typu szkół jest kilkaset.

Źródłem danych wykorzystywanych przez komisję podczas tworzenia listy szkół były: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki egzaminów zawodowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Licea ogólnokształcące w kraju zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

W przypadku techników wykorzystano cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).