herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont mostu dzięki środkom zewnętrznym

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski przystąpił do remontu mostu w ciągu drogi Pieszyce – Przełęcz Jugowska. Zadanie w 80 procentach zostanie sfinansowane pozyskaną dotacją rządową.

Dotacje z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remonty lub odbudowę zniszczonej infrastruktury stanowią dodatkowe – oprócz „schetynówek” – źródło środków zewnętrznych, z których powiat dzierżoniowski skutecznie korzysta.

Tylko w ubiegłym roku pozyskana dotacja pozwoliła na przebudowę dwóch mostów w ciągu dróg powiatowych Pieszyce – Kamionki i Bielawa – Piława Dolna oraz modernizację 1 km drogi Dobrocin – Roztocznik. Natomiast w tym roku już wymieniono nawierzchnię na pozostałym odcinku tej drogi oraz na drodze Uliczno-Słupice, płacąc za to jedynie 20% wartości.

W lipcu br. powiat otrzymał jeszcze jedną promesę, którą przeznaczono na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce – Przełęcz Jugowska. Most ten wymaga naprawy, bo został zniszczony podczas ulew w czerwcu 2013 roku.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nowej, żelbetowej konstrukcji, naprawę ścian przyczółków i sklepienia, umocnienie dna potoku za pomocą bruku kamiennego oraz  zamontowanie stalowej balustrady oraz bariery energochłonnej po obu stronach jezdni.

Inwestycja o wartości blisko 160 tys. zł wykona Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bielawy. Prace już się rozpoczęły i potrwają do końca października.
Pomoc z budżetu państwa stanowić będzie 80% wartości inwestycji. Pozostałe środki wyasygnuje powiat.

Tegoroczne wydatki powiatu dzierżoniowskiego na remonty i inwestycje wyniosą ok. 13 mln zł.
Więcej o inwestycjach w 2015 roku

Most do remontu