herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont oddziału wewnętrznego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Nowo wyremontowane pomieszczenia oddziału wewnętrznego zostały oddane do użytku. Poprawią się warunki lokalowe pacjentów i pracowników Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Dla pacjentów interny przygotowano ładne, nowo wyremontowane sale. Znajdują się one na parterze głównego budynku szpitala (w pomieszczeniach po laboratorium) oraz na parterze pawilonu (w pomieszczeniach niewykorzystanych do tej pory przez szpital). W dwóch nowych lokalizacjach stworzono miejsce na ustawienie 28 łóżek.

Od połączenia dwóch oddziałów wewnętrznych funkcjonujących w ramach spółki, czyli od grudnia ubiegłego roku, interna zlokalizowana była na parterze i tymczasowo na I piętrze głównego budynku szpitala w Dzierżoniowie. Po zakończeniu remontu oddział wewnętrzny będzie się mieścił na jednej kondygnacji szpitala połączonej łącznikiem – w sumie będzie on przygotowany na przyjęcie 60 pacjentów. Poza tym po wykonanym remoncie interna przestanie być oddziałem przechodnim – do tej pory przez oddział przechodziły osoby z zewnątrz, które chciały wykonać badania w laboratorium (obecnie laboratorium mieści się na parterze pawilonu szpitalnego). Poprawią się więc warunki i dla pacjentów, i dla pracowników.

Otwarcie nowo wyremontowanych pomieszczeń oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o. odbyło się w poniedziałek 27 kwietnia. Wzięli w nim udział wiceminister zdrowia Jakub Szulc, poseł na Sejm Tomasz Smolarz, senator Stanisław Jurcewicz, przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Cegiełka, starosta Janusz Guzdek, wicestarosta Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Marek Sereda.

Po zwiedzeniu pomieszczeń odbyło się spotkanie robocze, podczas którego została omówiona sytuacja szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego oraz projekty i założenia inwestycyjne szpitala, w tym m.in. termomodernizacja obiektu, dobudowa szpitalnego bloku operacyjnego wraz z izbą przyjęć i podjazdem dla karetek (na tę inwestycję szpital pozyskał prawie 3,9 mln zł środków unijnych – koszt całej inwestycji to blisko 4,5 mln zł) oraz zakup nowego sprzętu.