herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Agregat prądotwórczy dla szpitala

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Szpital Powiatowy posiada własny generator energii elektrycznej. Właśnie zakończono tam instalację nowego urządzenia.

W przypadku wstrzymania dostawy prądu agregat prądotwórczy zapewni dopływ energii do całego budynku, umożliwiając mu normalne funkcjonowanie. Urządzenie uruchomi się automatycznie, ponieważ jest wyposażone w funkcję samostartu. Posiadanie własnego źródła zasilania uniezależni placówkę od zakładu energetycznego.

Agregat prądotwórczy wraz z instalacją kosztował 90 tys. zł. Sfinansowali go po połowie powiat i miasto Dzierżoniów. Oddanie do użytku tego ważnego urządzenia poprzedziły trwające ponad pół roku starania i procedury.

Do tej pory zasilanie awaryjne w szpitalu zabezpieczał agregat, który należało włączać ręcznie przez osobę do tego uprawnioną. Był to sprzęt starego typu i nie można było wyposażyć go w funkcję włączania automatycznego. Do czasu uruchomienia agregatu urządzenia elektryczne zasilane były przez UPS-y. Nie gwarantowało to jednak oświetlenia w całym budynku, tylko w jego ważnych lokalizacjach.

Obecnie szpital posiada zasilanie z dwóch różnych źródeł, spełniając tym samym wszelkie wymogi dotyczące zasilania awaryjnego.

agregat1