herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remont, przebudowa i modernizacja budynku ośrodka w Piławie Górnej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Znacznie poprawiły się warunki osób niepełnosprawnych, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. W placówce właśnie zakończyły się roboty remontowe o wartości blisko 850 tys. zł.

W budynku przeprowadzono wiele prac. Największy zakres miał kompleksowy remont internatu dziewcząt oraz adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach służbowych, dzięki której ośrodek zyskał ponad 130m2 dodatkowej powierzchni na sale lekcyjne. Poza tym przebudowano pokój nauczycielski i bibliotekę oraz Centrum Informacji Multimedialnej, wyremontowano szatnie, toalety wraz z przystosowaniem części z nich dla osób niepełnosprawnych oraz wymieniono okna na klatce schodowej i wykonano kapitalny remont dachu sali gimnastycznej.

– Myślę, że efekty remontu będą najbardziej odczuwalne w internacie. Obecnie w pomieszczeniach jest nie tylko ładnie, ale – dzięki wymianie okien i instalacji c.o. – przede wszystkim ciepło – mówi dyrektor ośrodka Teresa Budzyk. – Cieszy nas również to, że we wszystkich remontowanych pomieszczeniach roboty budowlane zostały wykonane kompleksowo, co znaczy, że nie będziemy do nich wracać z pracami przez wiele lat.

Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 850 tys. zł. Przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w placówce, która zapewnia osobom niepełnosprawnym edukację, opiekę, wychowanie i rehabilitację, było możliwe dzięki środkom PFRON pozyskanym przez powiat dzierżoniowski. Dotacja na ten cel przekazana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wyniosła 420 tys. zł. Pozostała część pochodziła z budżetu powiatu.

Kolejny remont planowany w zabytkowym obiekcie ośrodka to termomodernizacja. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Zakres prac:
– adaptacja pomieszczeń na I piętrze po byłych mieszkaniach służbowych na sale lekcyjne z zapleczem, pokój pedagoga oraz węzły sanitarne dla dziewcząt i chłopców,
– remont internatu dziewcząt na I piętrze (sypialnie, korytarz, świetlice),
– przebudowa i remont toalet dla dziewcząt i chłopców na I i II piętrze oraz dla personelu na I piętrze wraz z wykonaniem pomieszczeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
– przebudowa pokoju nauczycielskiego i biblioteki na II piętrze z wydzieleniem części pomieszczenia na Centrum Informacji Multimedialnej,
– wymiana okien drewnianych, niestandardowych na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach przyległych do szatni dziewcząt i chłopców,
– remont szatni dziewcząt i chłopców na parterze,
– kapitalny remont dachu wolno stojącej sali gimnastycznej wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej.

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2011 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 844 tys. zł.

Dofinansowanie: na realizację inwestycji powiat dzierżoniowski pozyskał dotację ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego – 420 tys. zł; środki własne powiatu – 424 tys. zł.