herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty i inwestycje drogowe 2011

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Remonty i inwestycje na drogach powiatowych w 2011 roku pochłonęły 6 mln zł. Na ich realizację powiat dzierżoniowski pozyskał blisko 2 mln zł ze schetynówek, ponad 1,5 mln zł to pomoc udzielona przez gminy, a pozostałe środki w wysokości 2,5 mln zł pochodziły z budżetu powiatu.

Dodatkowo, oprócz kwoty 6 mln zł, powiat przeznaczył 600 tys. zł na likwidację przełomów powstałych po zimie oraz 200 tys. zł na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez miasto Dzierżoniów dotyczącej budowy łącznika pomiędzy ul. Pieszycką a ul. Strefową w Dzierżoniowie.

W 2011 roku została również opracowana dokumentacja na budowę chodników w miejscowościach gminy Dzierżoniów – Tuszyn, Mościsko i Ostroszowice, tak by były one przygotowane do realizacji w kolejnych latach.

Przebudowa ul. Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej w Pieszycach (etap I)

Inwestycja została przeprowadzona na trzech odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości ponad 1,2 km. Zakres prac objął wykonanie nowej nawierzchni, chodników oraz zatok autobusowych i postojowych. Poza tym w ramach inwestycji zostały przebudowywane: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Bielawską.

Termin realizacji: maj – listopad 2011 r.

Wartość inwestycji: 3,8 mln zł

Finansowanie: zadanie zostało sfinansowane z trzech źródeł – dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskana przez powiat dzierżoniowski – 1,8 mln zł, pomoc gminy Pieszyce – 550 tys. zł, środki własne powiatu – 1,4 mln zł.

Remont ul. Chrobrego w Piławie Górnej

Zakres prac remontowych na drodze powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej do Przerzeczyna Zdroju objął:
– wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 520 m – na ul. B. Chrobrego od nr 20 do przejazdu kolejowego
– remont chodnika w dwóch odcinkach na łącznej długości ponad 700 m – przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Piastowskiej (od skrzyżowania z ul. Małą do skrzyżowania z ul. Groszowiecką).

Termin realizacji: maj – sierpień 2011

Koszt inwestycji: 557 tys. zł

Finansowanie: gmina Piława Górna, środki własne powiatu

Remont drogi z Sokolnik do krajowej „ósemki”

Nowa nakładka w ciągu drogi powiatowej nr 3020 D została wykonana na długości 650 mb od Sokolnik do drogi krajowej nr 8. Remont nawierzchni był kontynuacją prac z 2010 roku.

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2011 r.

Wartość inwestycji: 217 tys. zł

Finansowanie: gmina Łagiewniki 70 tys. zł, środki własne powiatu – 147 tys. zł.

Budowa chodnika w Kiełczynie

W Kiełczynie, przy drodze powiatowej 3009 D wybudowano chodnik na długości 550 m. Zakres prac objął również wykonywanie odwodnienia, które polegało na przykryciu rowu na całej długości inwestycji. Była ona kontynuacją prac z 2010 roku.
Obecnie nowy chodnik biegnie przez całą miejscowość, na prawie 800-metrowym odcinku drogi prowadzącej do Tuszyna. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy do tej pory poruszali się poboczem ruchliwej drogi.

Termin realizacji: czerwiec – październik 2011 r.

Wartość inwestycji: 496 tys. zł

Finansowanie: 248 tys. zł gmina wiejska Dzierżoniów, 248 tys. zł środki własne powiatu

Remont drogi Jaźwinie

Nowa nakładka została wykonana na drodze nr 2878 D w Jaźwinie na długości w 800 mb. Była to kontynuacja prac – w poprzednich latach wykonano nową nawierzchnię na łącznej długości prawie 4 km na drogach w kierunku Sieniawki i w kierunku Uciechowa.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2011 r.

Wartość inwestycji: 338 tys. zł

Finansowanie: 100 tys. zł gmina Łagiewniki, 238 tys. zł środki własne powiatu

Remont chodnika w Niemczy

W ciągu drogi powiatowej nr 3021D w Niemczy (ul. Strzelińska) wyremontowano chodnik na odcinku 145 mb.

Termin realizacji: październik 2011 r.

Wartość inwestycji: 38 tys. zł

Finansowanie: środki własne powiatu

Budowa chodnika w Dobrocinie
Rozpoczęła się budowa chodnika wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie przewidziana na lata 2011 – 2012.