herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty dróg powiatowych 2012

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegły końca tegoroczne remonty na drogach powiatowych. Wykonano blisko 4 km nowych nawierzchni i ponad 3 km chodników. Koszt inwestycji wyniósł 5 mln zł.

W tym roku prace były prowadzone w kilku miejscowościach. Największe zadanie dotyczyło II etapu przebudowy ul. Ogrodowej w Pieszycach. Duży zakres pras związany z modernizacją nawierzchni i chodnika przeprowadzono także na drodze Łagiewniki – Oleszna. Poza tym nakładkę wymieniono w Jaźwinie. Nowe chodniki wybudowano w Dobrocinie, Gilowie i Mościsku, a wyremontowano w Piławie Górnej.

– W tym roku wykonaliśmy prawie 4 km nowych nawierzchni. Skupiamy się jednak nie tylko na tych inwestycjach, które mają znaczenie dla kierowców, ale też prowadzimy wiele prac, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych związanych z budową lub remontem chodników. Tylko w tym roku powstało ponad 3 km nowych chodników – mówi wicestarosta Dariusz Kucharski.

Tegoroczne remonty na drogach powiatowych pochłonęły 5 mln zł. Ponad 3 mln zł pochodziło z budżetu powiatu, 1 mln zł to wsparcie gmina, a blisko 1 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne.

– Inwestycje drogowe to jedne z najbardziej kosztownych zadań, dlatego staramy się każdego roku przeznaczać na nie niemałe kwoty, jak na możliwości powiatu. Realizację wielu zadań umożliwiają dotacje z budżetu państwa, czyli tzw. schetynówki. Duże znaczenie ma też pomoc gmin, które partycypują w kosztach remontów i inwestycji – mówi wicestarosta Dariusz Kucharski.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego zlokalizowanych jest 200 km dróg kategorii powiatowej. Ich stan systematycznie się poprawia. W ostatnim czasie modernizację przeszło 30% dróg. W latach 2007 – 2012 wykonano 60 km nowych nawierzchni i 11 km nowych chodników, wydając na ten cel 35 mln zł.