herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Remonty dróg powiatowych 2014

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ponad 15 km dróg i 1,5 km chodników – to bilans remontów prowadzonych przez powiat dzierżoniowski w 2014 roku.

W tym roku na drogach powiatowych wykonano kilkanaście zadań. Największą inwestycją była modernizacja drogi od Dębowej Góry przez Ligotę Wielką do Ratajna oraz od Olesznej do granicy powiatu o długości prawie 8,5 km. Na to zadanie udało się pozyskać połowę potrzebnej kwoty ze „schetynówek”.

Duży zakres prac związany był z przebudową ulicy Chrobrego wraz z chodnikami w Niemczy oraz budową chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu we Włókach.

Nowe nawierzchnie powstały także na trasach Uciechów – Dobrocin, Bielawa – Myśliszów, Dobrocin – Roztocznik oraz w Jaźwinie, a nowe chodniki wybudowano w Dobrocinie, Uciechowie, Ostroszowicach i w Olesznej. Obecnie trwa budowa chodnika w Gilowie. Poza tym wyremontowano mosty w Kamionkach oraz na trasie Bielawa – Piława Dolna.

– W tym roku wykonaliśmy w sumie 15 km nowych nawierzchni i 1,5 km chodników, co kosztowało 7 mln zł. Realizacja wielu zadań była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które wyniosły ponad 2,5 mln zł, oraz wsparciu gmin w wysokości blisko 800 tys. zł. Połowa funduszy pochodziła z budżetu powiatu – informuje starosta Janusz Guzdek.
I dodaje: – Od wielu lat modernizacja dróg jest naszym priorytetem w inwestycjach, bo dzięki niej zwiększamy komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tworzymy lepsze warunki do rozwoju powiatu.

W ciągu ostatnich 8 lat stan dróg powiatowych znacznie się poprawił. Spośród 200 km dróg, które powiat dzierżoniowski ma w swoim utrzymaniu, modernizację przeszło ponad 40% – wykonano 82 km nowych nawierzchni i prawie 17 km nowych chodników. Wydatki na poprawę infrastruktury drogowej wyniosły ponad 52 mln zł.