herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Termomodernizacji ciąg dalszy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej. Powiat dzierżoniowski stara się również o środki zewnętrzne na kompleksową termomodernizację zabytkowego gmachu.

Powiat dzierżoniowski co roku prowadzi inwestycje, które przynoszą oszczędności związane z ogrzewaniem budynków oraz poprawę komfortu dla użytkowników.

W latach 2008 – 2013 całościową termomodernizację przeszło 14 budynków powiatowych. Były to głównie szkoły, ale też dom dziecka, dom pomocy społecznej i zarząd dróg powiatowych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 10 mln zł, w tym prawie 5 mln zł udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Do przeprowadzenia podobnych inwestycji przygotowane są kolejne placówki.
– Obecnie staramy się o dofinansowanie na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. To duża inwestycja szacowana na 3,5 mln zł, a dotacja może wynieść nawet 80% jej wartości – mówi starosta Janusz Guzdek. – Niezależnie od tego już dziś prowadzimy w obiekcie najpilniejsze prace mające na celu ograniczenie zużycia energii.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej trwa wymiana 50 okien drewnianych wraz z wymianą parapetów. Inwestycję o wartości 150 tys. zł wykonuje firma „Okna Kołodziejczyk” z Tylmanowej w woj. małopolskim. Środki na ten cel pochodzą z budżetu powiatu.

Jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne, zabytkowy budynek przejdzie pełną termomodernizację w latach 2015 – 2016.